Foto: Trond Isaksen

Fagbevegelsens rolle i stedsutvikling i Hedmark

LO sentralt og LO Hedmark inviterer til fagseminar om fagbevegelsens rolle i å gjøre Hedmark attraktivt for innbyggere, næringsliv og besøkende. Lokale og regionale planer må være i tråd med fagbevegelsens verdier, og vi må komme tett på prosessene for å synliggjøre våre interesser.

Vi ønsker å sette fokus på næringer som handel, kulturnæringer, reiseliv og service sin rolle for stedsutvikling. Dette er arbeidsintensive næringer med mange sysselsatte, og er helt avgjørende for å skape et levende lokalsamfunn.
Målsetting med seminaret er se på:
-Betydning og ringvirkninger av handel, kultur, reiseliv og service
-Hvordan skal fagbevegelsen jobbe for å påvirke stedsutviklingen lokalt og regionalt
LOs forbund er ansvarlige for å dekke overnatting og middag for sine medlemmer.
Seminarprogram (med forbehold om mindre endringer) 
Påmelding til hedmark@lo.no innen 24. mars.