Hei-møte: Grønt næringsliv

Vi inviterer til nytt Hei-møte med tema fremtidens grønne næringsliv! 
Våren 2017 gjennomfører Hamarregionen Utvikling en kartlegging av status rundt miljøarbeidet blant bedrifter i Hamarregionen, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.
Kartleggingen er en del av et forstudie, som har til hensikt å finne ut mer om holdninger og verdier rundt miljø og grønt skifte hos bedrifter i Hamarregionen. På bakgrunn av forstudien vil videre arbeid rundt grønt næringsliv og miljøfokus hos bedrifter i regionen prioriteres.
På Hei-møtet får du vite mer om resultatene av undersøkelsen og du kan lære mer om det grønne skiftet for bedrifter.
Agenda:

  • Velkommen, introduksjon og bakgrunn for satsing på grønt næringsliv
  • «Hvorfor angår grønt næringsliv meg? Om hva vi kan gjøre og hvorfor det lønner seg.» Ved Ingeborg Flagstad fra HiNN, som tar doktorgrad på grønne organisasjonsendringer.
  • «Motstand mot grønne endringer og hvordan man kan komme forbi dem», ved Svein Åge Kjøs Johnsen: En av Norges første miljøpsykologier og førsteamanuensis på HiNN.
  • Relevante lokale bedriftscaser presenteres:
    • Tweed: «Få bærekraft (og design) inn i forretningsmodellen», ved Ann Avranden, daglig leder og seniordesigner
    • Stange Energi: «Itte-reist solstrøm», ved Tormod Skarstad Sveen, administrasjonssjef
  • «Hva er miljøstatusen i Hamarregionen? Presentasjon av sentrale funn i undersøkelsen.» Ved Daniel Josdal, kommende miljøpsykolog, med bakgrunn i klinisk psykologi og filosofi.
  • Oppsummering og veien videre

Sted: Hamarregionen Utviklings lokaler i Grønnegata 85, Hamar (se kart)
Tid: Tirsdag 13. juni kl 08.30 – 10.00
Gratis deltagelse, men påmelding kreves. Begrenset antall plasser!
Gå til påmelding
Les mer:
Undersøkelse av miljøarbeid i Hamarregionen