Fra bensin til boller – Temalunsj om hvordan du møter endringer

Velkommen til temalunsj i regi av Hamarregionen Næringsforum!
Krav til automatisering og digitalisering, delingsøkonomi eller behov for økt bærekraft gjør at de fleste bransjer er i stadig endring.
Det gjør også at etablerte selskap må revurdere og utfordre sine strategier og forretningsmodeller. Velkommen til lunsjmøte hvor du kan lære om hvilke verktøy du kan ta i bruk i egen bedrift.
Kristin Malonæs (se bilde nedenfor) fra Innovasjon Norge deler kunnskap om noen modeller de bruker i sin rådgivningstjeneste.
Rune Gulbrandsen (se bilde nedenfor) fra Espa Servicesenter (Bolleland) deler sine erfaringer om hvordan de har jobbet for å skape et sterkt lag på vei fra bensin til boller.
Bindende påmelding innen 2. desember. Gratis for HrNs medlemmer. Kr 300,- for ikke-medlemmer.
Da ses vi. Velkommen!