Styreakademiets årlige fagkonferanse

Endring gir muligheter. Er du rigget for morgendagen? Velkommen til Styreakademiets årlige fagkonferanse, på Prøysenhuset 3. desember!

Digitalisering og økt fokus på bærekraft bidrar til å endre kundenes preferanser, behov og atferd. Innleggene på årets fagkonferanse gir innsikt og innspill til hvordan bedrifter kan utnytte de mulighetene disse endringene gir, og hvilke områder ved forretningen ledelse og styret i virksomheter må ha fokus på fremover.
Program

  • Velkommen, Anita Ihle Steen ordfører i Ringsaker kommune
  • Virkninger for Norge av evigvarende negative renter i våre naboland, Jan Ludvig Andreassen sjefsøkonom Eika Gruppen
  • – Jeg er da endringsvillig jeg, Marianne Steinsrud kultursjef i Eidsiva Bredbånd
  • – How we design to become “people and planet positive”, Bernhard Stangel varehussjef ved IKEA Ringsaker
  • – Et næringsliv i endring. Bærekraftig utvikling, modig ledelse og nye forretningsmuligheter, Bjørn Kjærand Haugland CEO næringslivsalliansen Skift
  • – Hvordan drive endring i en virksomhet som lever av å bekrefte historisk finansiell informasjon, Dag Ramsberg, COO og partner BDO og Monika R. GillerhaugenManager BDO
  • – Ledelse og ansvar i en digital tid, filosof Einar Øverenget
  • – Suksess i det grønne skiftet: Hvordan bli en grønn vinner? forfatter, journalist og reiselivsstyregrossist Hilde Charlotte Solheim

Kaffe og registrering fra kl. 08:15.
Programmet starter kl. 09:00 og avsluttes kl. 15:00 Lunsj kl. 11:00 – 12:00.
Deltagelse koster kr 350.
PÅMELDING