Høstens jobbmesse i regi av NAV Hedmark

NAV Hedmark arrangerer høstens jobbmesse i Hamarhallen på Scandic torsdag 4. oktober 2018 fra kl. 12.00 – 15.00.  
Har din bedrift behov for nye medarbeidere,  på kort eller lengre sikt,  så ønskes dere hjertelig velkommen som utstillere!
Messen er gratis for arbeidsgivere, og det besørges mat, kaffe og drikke på eget pauserom.
Arbeidsgivere anbefales å møte i god tid og hallen er åpen for utstillere fra kl 11.00. Grunnet godt besøk av arbeidssøkere på tidligere messer, anbefales arbeidsgivere til å stille med minst to personer på messen. NAV stiller med lokaler, bord, stoler, internett-tilgang og arbeidssøkere. Du tar med profileringsutstyr til egen stand. Arrangementet er gratis og hallen er åpen for arbeidsgivere fra kl 11.00.
Vi håper dere vil delta på jobbmessen, og tror det kan være en nyttig arena til å rekruttere nye medarbeidere.
Messen er åpen for både de som står uten jobb og som ønsker å finne en og/eller de som allerede har jobb, men som ønsker et jobbskifte.
Til denne messa inviteres arbeidssøkere fra både Hedmark og Oppland. Den er for øvrig også publisert på www.Nav.no
Ønsker din bedrift stand? Påmelding snarest til NAV Hedmark ved Wenche Bergsvik Heentlf. 90 89 89 10 eller til e-post Wenche.Bergsvik.Heen@nav.no  
Du kan også melde deg på til Hans Petter Årstadtlf. 90 21 62 70 eller til e-post Hans.petter.aarstad@nav.no
Se også invitasjon i PDF-format: NAV jobbmesse 2018