Bolystforum: Grønn og sosial boligbygging

Grønn og sosial boligbygging
Elverum, Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner inviterer til Bolystforum hvor programmet er en kombinasjon av innlegg og diskusjon. Det serveres en enkel lunsj på slutten av møtet.

  • Prosjektdirektør Thorbjørn Barrett Sele, Ferd Eiendom: Grønn mobilitet – Boligområdet Vestre Billingstad i Asker
  • Katrine Aalstad og Terje Hubred, Hvordan bygge nabolag som ivaretar mennesker og miljø?
  • Odd Erling Lange, daglig leder Elverum Tomteselskap AS – Hvordan samarbeide smart for å oppnå grønn og sosial boligbygging i kommunal regi?
  • Borddiskusjon:
    • Muligheter og utfordringer for grønn og sosial boligbygging i vår region.

Spørsmål kan rettes til Berte S. Helgestad, berte@hamarregionen.net
Velkommen!