Invitasjon til Næringsfrokost i Løten

Et Løten i vekst
Enkel frokostservering fra kl. 07:30.
Velkommen ved Løtens ordfører, Bente Elin Lilleøkseth, og Berte Helgestad fra Hamarregionen Utvikling.
Løiten Lys 25-års jubileum, Camilla Grini, daglig leder og Svein Hov, styreleder, 25 år i drift – tilbakeblikk og suksessfaktorer.
Tollef Imsdalen, rådmann Løten kommune, informasjon om relevante saker blant annet Ånestad og vegutbygging.
Innspill til næringsplan for Løten – gruppearbeid. Vi ønsker å starte planarbeidet for ny næringsplan med å få innspill fra næringslivet i Løten.
Løten næringslivsforening informerer, Gunnar Søberg leder i Løten næringslivsforening informerer om relevante næringslivssaker.
Tidspunkt: Fredag 25. november kl. 08:00-10:00, frokost fra kl. 07:30
Sted:  Løiten Brænderi, Brennerivegen 10.
På grunn av matservering er det viktig at du melder deg på innen 21. november kl.15:00.
 
Velkommen!