Kompetanseheving i designthinking høsten 2019

Trenger dere å forbedre eller fornye arbeidsprosesser internt, eller å fornye systemer eller utvikle nye tjenester? Kanskje har dere et kommunikasjonsproblem, eller trenger å forstå en ny brukeradferd?
PARK gründer- og næringshus var heldige og fikk en storslått gave fra Sparebankstiftelsen for å øke innovasjonsevnen i regionen gjennom bruk av designthinkingmetoden. Vi har inngått et samarbeid med EGGS Design som skal levere tjenesten.
PARK inviterer bedrifter i Hamarregionen til å søke om å bli plukket ut som en av 6-8 bedrifter som får kurs i designthinking til høsten. Vi oppfordrer alle bransjer å søke. Utvelgelsen skjer før sommeren.
Fyll ut vedlagte Søknadsskjema og send det til Berte S. Helgestad på berte@hamarregionen.net innen 17. juni kl 12.00. Har du spørsmål, ring Berte på tlf. 99 512 512.
Krav til de som skal søke

  • Dere må ha en klar utfordring som dere ønsker å få løst
  • Sette av tid til å være med på samlinger og til å jobbe med deres case mellom samlinger
  • Minimum være to personer fra hver bedrift

Datoer for samlinger er:

  • Modul 1 – 27. august
  • Modul 2 – 28. august
  • Modul 3 – 10. september
  • Modul 4 – 15. oktober
  • Modul 5 – 16. oktober
  • Modul 6 – 29. oktober
  • Modul 7 – 12. november