Leandagen Innlandet 2019

Tema: Arbeidslivet i en digital hverdag.
Som tidligere år er vi også denne gangen medarrangør på Leandagen Innlandet på Raufoss. I år vil vi bidra med en seanse som vi har kjørt tidligere der vi bidrar til å gi næringslivet rask tilgang på virkemiddelapparatet, «8-minutes-consept» og mulighet for speed-dating.
Program finner du her