Tilleggskurs for etablerere med innvandrerbakgrunn

AButvikling AS arrangerer tilleggskurs over flere kvelder med oppstart 28. mai.
Kursholderne er selv gründere og har god erfaring i å utvikle egne
bedrifter!
Kurset gir innsikt i følgende:
• Hva kreves av en bedriftsetablerer?
• Språk og bedriftskultur
• Bruk av Altinn
• Brønnøysundregisteret
• Skatt og merverdiavgift
• Kontrollorganer i din bransje
• Hvem hjelper deg videre?
Formålet er at deltakerne gjennom opplæring skal få kjennskap til, og forstå, viktige norske ord og begrep som man møter i hverdagen som etablerer.
For påmelding, datoer og mer info – se her