Temalunsj 24.04. – Employer branding, onboarding & young professionals

Velkommen til temalunsj om å attrahere, utvelge og beholde gode medarbeidere! 
Å tiltrekke seg og beholde talenter anslås å være nordiske bedrifters største utfordring i 2018. «Buzz-ordene» er mange, men hva betyr de egentlig for bedriften? Hvorfor er de viktige, og hva kan vi gjøre i egen bedrift?
Disse og flere spørsmål vil du få svar på under denne temalunsjen.
Program:
– «Rekrutteringsprosess – attrahering og seleksjon av den rette kandidaten: Anne Britt Svensrud – daglig leder i Trainee Innlandet.

I år hadde Trainee Innlandet 230 søkere, 28 ble invitert til rekrutteringsdag og 11 kontrakter er så langt signert med ca. 20 bedrifter. Anne Britt deler tanker og erfaringer om hvordan man gjør seg attraktiv for fremtidige/fremtidens arbeidstakere. Hvilke elementer hører til i en profesjonell rekrutteringsprosess, og når gir de verdi?
– «Dette trigger meg»: Jon Håvard Halvorsen – Trainee i Trainee Innlandet og digitaliseringsagent i Eidsiva.

«Digitalisering» er på alles lepper, men hvordan fanger man oppmerksomheten til en kandidat med denne kompetansen? Jon Håvard har en bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling og mastergrad i IKT-basert samhandling.
– «Onboarding – det er verdt investeringen!»: Ingvild Bergersen – Ex-trainee og rådgiver i The Assessment Company.

Som tidligere trainee har Ingvild vært onboardet mange ganger på kort tid. Studier viser at nyansatte som er en del av et velstrukturert onboardingprogram har 67 prosent høyere sannsynlighet for å være i firmaet i minimum 3 år. Det er verdt investeringen mener Ingvild. Nå vil hun vise oss hvordan.
– Case-eksempel: Hvil Vingene – Carina Dahl Aspeli
Hvil Vingene Dagspa har utviklet seg til å bli en institusjon innen hudpleie og velvære. Siden oppstarten i 2010 har Carina blitt byens velværemamma, både for kunder og de mange nyutdannede som hun har tatt under sine vinger. I tillegg til å utvikle sine lærlinger til bestått fagbrev, er Carina opptatt av at egne ansatte også tar etterutdanning. Målrettede individuelle utviklingsplaner er et viktig verktøy for å lykkes, men i tillegg kreves en leder som ser den enkeltes potensial og utviklingsområder. Carina deler sine tanker om lederskap knyttet til «onboarding» og utvikling av mennesker.