Temalunsj: BaneNOR møter næringslivet

Hamarregionen Næringsforum har invitert BaneNOR og Hamar kommune til et eget møte om jernbanesaken.
På denne temalunsjen ønsker vi å dreie diskusjonen bort fra diskusjonen om Øst eller Vest, og har utfordret innlederne på å løfte blikket, og fokusere på spørsmål som:

  • Hvorfor er InterCity viktig i et regionalt perspektiv?
  • Tall og fakta knyttet til reisemønster, spesielt med fokus på innpendling.
  • Hvilke fokusområder vektlegges i forhold til næringslivet i et byutviklingsperspektiv?
  • Hvordan vil transport og anleggsarbeid påvirke næringslivet i og rundt sentrum ved en eventuell utbygging?
  • Hva foregår nord for Hamar uavhengig av dobbeltsporet?
  • Hva skjer videre dersom dobbeltspor gjennom Hamar ikke blir en realitet (null-alternativet)?

Etter innledningene vil det åpnes for spørsmål og innspill.
Lunsj serveres ca kl 11.30.
Bindende påmelding innen tirsdag 14.01. 
Velkommen!