AVLYST: Vekst og internasjonalisering

Vil du lære mer om hvordan din bedrift kan lykkes i det globale markedet? 
Arrangementet er avlyst med bakgrunn i korona-situasjonen. Vi kommer tilbake med ny dato!
Norway Health Tech er den ledende helseteknologiklyngen i Norge med spisskompetanse i innovasjon og forretningsutvikling innen helseteknolgi. De siste årene har klyngen jobbet aktivt med å hjelpe norske bedrifter til å nå ut på det globale markedet, og de har bidratt til å styrke konkurranseevnen til mange norske selskaper.
I samarbeid med Norway Health Tech og HelseINN ønsker Hamarregionen og VRINN å synliggjøre hvilke tjenester klyngen kan bidra med til selskaper i vekstfase også her i Innlandet.
Odd Arild Lehne fra Norway Health Tech har lang erfaring med å realisere potensialet i norske teknologibedrifter, og jobber nå med internasjonalisering og strategiutvikling i flere store prosjekter.
Bli med på møtet og lær mer om hvordan din bedrfit også kan lykkes i det globale markedet!
Gratis påmelding her
(Foto: Artem Beliaikin / Pexels)