Workshop: EU-prosjekter innen digitalisering

Hvordan kan din bedrift eller organisasjon bli med på innovasjons- og utviklingsprosjekter i Europa? Hvordan går du frem for å få støtte til dine prosjekter og ideer? Velkommen til halvdags workshop med fokus på europeisk samarbeid innen digitalisering.
Dato og tid: 25. mai 2018, kl 12.00 – 15.00
Sted:
Victoria Hotel, Hamar (kart)
Det overordnede temaet for workshopen er «hvordan få i gang et EU-prosjekt innen digitalisering», og hovedfokuset er på Horisont 2020 – EUs forsknings- og innovasjonsprogram, der norske bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige aktører kan delta på linje med kollegaer og konkurrenter i andre europeiske land.
H2020 har en rekke muligheter innen digitalisering –  som bruk av VR/AR, kunstig intelligens og big data i ulike sektorer.
Mobilisering og partnerbygging mot utlysninger i slutten av 2018 og i 2019 har startet – og denne workshopen vil gjøre deg bedre i stand til å:

  • Posisjonere deg og din bedrift/ organisasjon med dine ideer
  • Vite hvordan du går frem for å komme med i et konsortium, hvordan det er lurt å bygge et partnerskap og hvilken hjelp det er å få i søknadsprosessen.

Hovedmålgruppen for workshopen er medlemmer i VR-klyngen VRINN, andre teknologibedrifter, øvrig næringsliv, offentlige aktører og andre i Innlandet som er interessert i europeisk innovasjons- og utviklingssamarbeid rundt temaet digitalisering.
Program:
11.30 – 12.00 Kaffe og registrering
12.00 – 12.15 Velkommen og rask presentasjon av deltagere
12.15 – 12.35 Presentasjon av Osloregionens Europakontor (ORE)
12.35 – 13.15 Hva er H2020 og hvordan utvikle et H2020-prosjekt? Fokus på forprosjektfasen.
13.15 – 13.30 Kaffepause
13.30 – 14.00 Digitalisering i H2020
14.00 – 14.50 Partnersøk, utvikling av egen idé/prosjekt
14.50 – 15.00 Oppsummering og veien videre
Det legges opp til arbeid med egne ideer, og konkrete løp for hvordan disse skal tas videre.
Meld på
Deltagelse er gratis, men krever påmelding: http://bit.ly/EUprosjekt2018. Siste frist for påmelding er innen utgangen av 23. mai.
Workshopen arrangeres av Osloregionens Europakontor, Hamarregionen Utvikling ved VR-klyngen VRINN og Hedmark fylkeskommune. Nasjonale kontaktpunkt og ressurspersoner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge trekkes inn i oppfølgingsarbeidet etter workshopen.
Spørsmål?
Ta kontakt med Håvard Røste i Hamarregionen Utvikling, havard@hamarregionen.net og tlf. 99 60 36 11 eller Rannveig Finsveen i Hedmark fylkeskommune, rannveig.finsveen@hedmark.org og tlf. 408 58 302.