Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

Kraftsenter for VR-teknologi

Innlandet har blitt Norges sentrum for innovasjon innen VR- og AR-teknologi, og gjennom næringsklyngen VRINN håper medlemsbedriftene å utvikle prosjekter som kan konkurrere på internasjonalt nivå.
 
– Dette innovasjonssamarbeidet er unikt her til lands, sier Håvard Røste, prosjektleder i Hamarregionen Utvikling og Reiseliv, og klyngeleder i næringsklyngen VRINN. Blant klyngemedlemmene er det representanter fra både private og offentlige bedrifter, akademia, gründere og investorer.
– Alle de fem aktørene trengs i et velfungerende innovasjonssystem, og det har vi i VRINN. Klyngen fungerer veldig godt, og vi har tette bånd og korte kommandolinjer mellom de ulike aktørene. Det gjør at vi raskt kan rigge nye innovasjonsprosjekter og jobbe oss frem mot fremtidens løsninger, sier Røste.
Klyngens hovedsatsningsområdet er nye læringsløsninger ved bruk av VR, AR og spillteknologi, og målet er å være en arena for idéutveksling og innovasjon, og sammen fremme utviklingen av VR-teknologi i Norge og internasjonalt.
 
Idéutveksling
VRINN-klyngen har kvartalsvise møter, der medlemmene får holde ti minutters innlegg for hverandre med en idé eller en utfordring, etterfulgt av tjue minutter med innspill og spørsmål fra de andre klyngemedlemmene.
– Det er en veldig kjapp og fin måte å teste ut nye ideer på. Kommunen kan for eksempel holde et kort innlegg om at de trenger ideer til hvordan de kan visualisere byutviklingsprosjekter, og så diskuterer vi det sammen, sier Håvard Røste, og legger til at denne formen for idéutveksling krever en høy grad av tillitt blant deltakerne, ettersom de ofte er konkurrenter i samme marked.
– Det krever at man kjenner hverandre godt, og det jobber vi mye med å oppnå. Jo bedre vi kjenner hverandre, jo bedre samarbeid får vi til.
 
Matematikkundervisning i VR
Et av VRINN-klyngens mest kjente samarbeidsprosjekter er VR Education, som de to siste årene har blitt testet på mer enn to tusen elever, i atten ulike kommuner. Prosjektet tar i bruk VR i matematikkundervisningen, og er et vellykket eksempel på hva klyngen kan få til sammen.
– Flere aktører er involvert, blant annet teknologiselskapet Innit, VR-bedriften Making View og Høgskolen i Innlandet. Det har blitt et nasjonalt pilotprosjekt som har fått helt fantastiske tilbakemeldinger, både fra testskolene og fra forskerne, som viser at det å bruke VR i undervisningen kan ha en kjempeeffekt, særlig for gutter, sier Røste.
 
Samarbeid på tvers
– Vi har en felles interesse av å skape et kompetansemiljø innenfor VR- og AR-teknologi, for vi vet at dette er teknologi som blir avgjørende fremover, sier Pål Stueflotten. Han er styreleder i VRINN, og salgs- og markedssjef i Innit, en av medlemsbedriftene i VRINN som har vært med å utvikle VR Education.
– Vi er i startgropa for hvordan vi sammen kan skape nye løsninger. Innlandet har blitt kalt Norges kraftsentrum for VR og spillifisering, og vi har bare så vidt begynt. Medlemmene i VRINN samarbeider godt, og jobber for å lage gode konsepter som også kan være konkurransedyktige internasjonalt, sier Stueflotten.
Han opplever at flere nå er åpne for samarbeid på tvers av bransjer og mellom konkurrenter, ikke bare når det gjelder VR og AR, men også rundt teknologi og digitalisering generelt.

– Det synes jeg er veldig positivt. På den måten kan vi synliggjøre kompetansen som finnes i regionen. VR og AR har jo mest verdi når det kombineres med annen teknologi, sier Stueflotten.
Internasjonal satsning
– Et av våre store felles mål er å få til internasjonale prosjekter. Vi må raskt koble oss på resten av Europa og verden, og legge til rette for å lage skalerbare løsninger, sier Håvard Røste.
Kampen står om løsninger på plattformnivå, og her er det foreløpig USA og Kina som styrer showet.
– Europa henger etter når det gjelder å lage plattformer for å produsere næringsinnhold ved bruk av VR- og spillteknologi, og det skal vi være med på å fremprovosere. Vi må hjelpe hverandre for å få frem de mest tilgjengelige og kommersielt levedyktige løsningene, og der spiller VRINN-klyngen en viktig rolle.
Les flere saker fra Hamarregionen24