Kategorier
Bolig Hamar Hamarregionen24 næringsliv

Tar bærekraft i tre til nye høyder

BoligPartner spiller på lag med naturen, og tar ansvar for kommende generasjoner. – Vi har utviklet et miljøvenning alternativ til lavblokker i betong og er utrolig stolte av å nå kunne starte industrialisering av produktet, uttaler administrerende direktør Mari Skjærstad.

BoligPartner spiller på lag med naturen, og tar ansvar for kommende generasjoner. – Vi har utviklet et miljøvenning alternativ til lavblokker i betong og er utrolig stolte av å nå kunne starte industrialisering av produktet, uttaler administrerende direktør Mari Skjærstad.

BoligPartner er en landsdekkende aktør med hovedkontor på Hamar. Selskapet, med snart 30 års fartstid, har tradisjonelt markert seg som en av landets største nyboligbyggere av eneboliger og småhus i tre. De senere år har imidlertid også selskapet tatt en større posisjon også som hytte- og tomteutvikler, og nå sist også som utvikler av et nytt lavblokk konsept i tre.

Vi har tatt turen til det flotte hovedkontoret som ligger ute i Mjøsa ved Tjuvholmen på Hamar, hvor Mari Skjærstad (52), sammen med Knut Moe (37) leder for lavblokkkonseptet Trehusene, tar oss energisk imot. Her er det åpenbart ikke bare fokus på hva som har vært, men minst like mye fokus på hva som skal prege boligutviklingen i Norge fremover. Slik sett poengtere også sjefen sjøl at det endelig er en fordel å ha hovedkontor litt i randsone til Oslo.

Trehytter står per i dag for cirka halvparten av boligvirksomheten til BoligPartner.

– I dag er endelig Hamar blitt urbant nok, også for de som tidligere typisk «måtte» bo i by’n. Stadig flere ønsker seg ut i randsonen av hovedstaden, og Hamar er blitt et sånt sted. Under en time unna Gardermoen har byen fått forsterket rekrutteringskraft. I tillegg er det solide fritidsarealer, og kort vei til fjells. Kombinert med billigere boligpriser, lokker vi til oss mange innflyttere, sier Mari, som forventer et salg på cirka 1.000 nye enheter i løpet av året.

– I dag er endelig Hamar blitt urbant nok også for de som tidligere typisk «måtte» bo i byen.

Mari Skjærstad

BoligPartners bærekraftsmål

Gjennom å utnytte naturen og å bruke kortreiste leverandører og lokale partnere, vil BoligPartner bidra til lokal verdiskapning og klimasmarte produkter. Målet er å bygge en bærekraftig framtid i tre.

– For oss innebærer dette at vi tar vare på naturressursene, at vi ikke hugger flere trær enn vi planter, og at våre bygg utvikles med bærekraft i tankene, slik at kommende generasjoners mulighet til å bygge med tre er like gode som våre. Tre har hatt en renessanse, og her i Norge har vi alle forutsetninger til å vise verden og gå foran, sier Knut Moe (37), daglig leder for avdeling Trehusene hos BoligPartner på Hamar. Det betyr enkelt sagt å spille på lag med skogen.

To trehus i fire etasjer

Utviklingen av boligkonseptet «Trehusene» for 3 og 4 etasjer ble igangsatt for å møte en arealpolitikk som krever tettere og høyere bygging nær kollektivknutepunkter samt økt fokus på fornybare materialer.

Tre er det sterkeste konstruksjonsmaterialet ift. egenvekt og det eneste som er fornybart. På Fetsund i Lillestrøm kommunen er 2 blokker over en felles p-kjeller på totalt 34 leiligheter reist som det første lavblokkprosjektet fra BoligPartner. Leilighetene er overlevert og BoligPartner går nå inn i fasen med å skalere opp volumet med grunnlag i konseptet som er utviklet.

– Det å sikre detaljer som er rigget for industrialisering og høy ferdiggrad på fabrikk samtidig som man har beholdt en god fleksibilitet i konseptet har krevd innovasjon og utviklingsarbeid. Resultatet har blitt et produkt markedet vil ha, sier Knut.

BoligPartner har ambisjon om å vokse 50% årlig i dette segmentet de neste fem årene. Det vil gi seg utslag hos norsk og nordisk treindustri. Nøkkelen for denne type byggeri er elementer. Med elementer får vi en høy grad av ferdiggrad fra fabrikk i tillegg til at det er fleksibelt ved planleggingen, sier Knut.

Styrker satsning på lavblokker

Lavblokksatsningen i tre er skilt ut som eget forretningsområde, BoligPartner Trehusene, med fokus på utbygging av lavblokker i sentrumsnære områder, og ute i distriktene. Prosjektene med konseptet vil også tilpasses ulike kjøpe/bruker segmenter, f.eks omsorgsboliger, seniorkonsept og studenter.

– Vi kaller oss ikke Trehusbyggeren for ingenting. Det ønsket vi å fortsette med da vi utviklet trehusene. Konseptet med lavblokker i tre gir oss et komplett produktsortiment som trehusutvikler, både i de mer sentrale områdene med større krav til utnyttelse, og i randsonen med våre eneboliger og småhus. For øvrig også i kombinasjonsfelt med alle produkter, forklarer Moe.

– Tre er et fornybart konstruksjonsmateriale og med det klimagunstig. Treverket vi bruker er også det ypperste av den norske skogens råvarer. Det bidrar også til at vi tar ansvar for miljøet, samt til økt verdiskaping og kompetansebygging i Norge. I tillegg til å bruke tre, er det første prosjektet bygget med solceller og geobrønner, fordi vi ønsket å sette miljø og bærekraft høyt på prioriteringslisten, avslutter han.

BoligPartner sier de skal bidra til en bærekraftig fremtid med bygg i tre og klimasmarte løsninger. Parolen de ønsker å spre til folket er «Bra for deg – sunt for miljøet – og bygget for kommende generasjoner».

GEIR A. ARNEBERG tekst og foto.