Kategorier
Aktuelt Innflytter

Hamarregionen fortsetter veksten

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at innbyggertallet i Hamarregionen vokser jevnt og trutt. Samlet sett har Hamarregionen (Løten, Hamar og Stange) fått 89 nye innbyggere i 2. kvartal i 2021.

Løten øker mest
Størst prosentvis vekst i Hamarregionen hadde Løten kommune, med en vekst i innbyggertallet på hele 0,58 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2021.

Dermed fordeler folketallet i regionen seg som følger (endring i prosent fra forrige kvartal):

Hamar: 31 697 (+ 0,20 %)
Løten:
7 695 (+ 0,58 %)
Stange:
21 048 (- 0,07 %)

Det totale innbyggerantallet i Hamarregionen ved utgangen av 2. kvartal i 2021 var dermed 60 440.

Tallene for landet som helhet viser en økning i innbyggertallet på 0,06 %. Vi var 5 402 171 registrerte personer her til lands ved utgangen av 2. kvartal 2021.

Kilde: SSB
Foto: Lars Martin Bøe