Om oss

Hva vi kan gjøre for deg
Kontakt oss
Arrangementer
Logo / profilpakke
Presentasjoner / materiell
Vårt styre
Hamarregionen  reiseliv og utvikling («Hamarregionen») er et idèskapende, initiativtakende og koordinerende organ som fungerer som kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet og reiselivet i regionen. Vi er et samarbeid mellom kommunene Stange, www.stange.kommune.no, Hamar, www.hamar.kommune.no og Løten, www.loten.kommune.no, hvor Stange er vertskommune. Organisasjonen ble til etter en sammenslåing mellom tidligere Hamarregionen Utvikling og Hamarregionen Reiseliv.
Det er et mål at Hamarregionen tiltrekker seg nye innbyggere, for vekst og utvikling i regionen. Vi jobber med å fremme samarbeid mellom lokale og regionale aktører innen næringsutvikling, reiseliv og turisme, samt markedsføring av regionen utad. Sentralt i dette arbeidet er også kompetanseheving og utvikling av eksisterende næringsliv.
Hamarregionen er involvert i flere større regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter, deriblant næringsklyngen «VRINN», gründer- og næringshuset PARK, BoLyst (innbyggerrekruttering), Arena Innlandet (jobbmesse og nettverksbygging),  Interreg/The Hub (bedriftsutvikling) og Nordic VR Forum . I tillegg fungerer vi som sekretæriat for Hamarregionen Næringsforum og Hamarregionen Reiselivsforum som er selvstendige medlemsforeninger for henholdsvis næringslivet og reiselivet i regionen.’

Hva kan vi gjøre for deg?

Har du planer om å starte egen bedrift? Les mer om våre tilbud til gründere. Er du ute etter næringsarealer i regionen? Ta en titt her. Eller har du kanskje behov for å bygge nettverk med andre bedrifter i regionen, eller skaffe deg påfyll i hverdagen gjennom frokostmøter og andre næringstreff?
Husk å melde deg inn i Hamarregionen Næringsforum, som er den naturlige møteplassen for næringslivet i Stange, Ringsaker, Hamar og Løten. Du er selvsagt også hjertelig velkommen som medlem om du holder til i andre kommuner!
Vurderer du å flytte til Hamarregionen? Da bør du lese mer her – og besøke innflytterservice.no.
Er du interessert i å oppleve og besøke Hamarregionen? Les mer på Visit Hamarregionen.
Vi samarbeider tett med mange innovasjons- og utviklingsaktører, som: Høgskolen i Innlandet, NCE Heidner, Klosser innovasjon , Innovasjon Norge, Forskningsrådet, HelseINN og IKT Ressursforum Innlandet..

Kontakt oss

Vårt sentralbordnummer er tlf +47 40 02 76 83 og du når oss på post@hamarregionen.net eller via sosiale kanaler:

Arrangementer 

Vi tilbyr mange ulike møteplasser og aktiviteter i løpet av året, og en del av disse finner du på vårt årshjul på Trello. eller se arrangementsoversikten her på hjemmesidene. Du kan også se på arrangementskalenderen «Hva skjer i Hamarregionen«.
For mer info om våre aktiviteter. Les vår aktivitetsrapport for 2018 her.

Logo og profilpakke Hamarregionen

Logo, ulike profilelementer, profilveileder og identitetsplattform for Hamarregionen logo
kan lastes ned her (zip-fil, 72 MB). Se også vår identitetsplattform (PDF), som er grunnlaget for vår eksterne kommunikasjon.
Youtube finner du vårt filmarkiv, hvor du også kan bli kjent med mange av regionens gründere.
Se også bildearkiv for kommunene i Hamarregionen. Her kan du fritt laste ned bilder til ikke-kommersiell bruk.

Presentasjoner og materiell

Vi har samlet presentasjoner og informasjon fra ulike «meetups» og møteplasser på denne siden: Presentasjoner og materiell.

Styret i Hamarregionen utvikling og reiseliv

Hamarregionen utvikling og reiseliv styres av en politisk nemnd, som pr. 27.11.2019 består av Einar Busterud (ordfører Hamar kommune), Nils Røhne (ordfører Stange kommune) og Marte Larsen Tønseth (ordfører Løten kommune).  Kommunedirektør Christl Kvam (Hamar), rådmann Tollef Imsdalen (Løten) og rådmann Kaija Eide Drønen (Stange) er også invitert til møtene. Styreleder i Hamarregionen Næringsforum og Hamarregionen Reiselivsforum har også møterett i nemndsmøtene.