Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24 VR

Amerikanernes VR-brohode

Det amerikanske selskapet EON Reality har peilet ut Hamar og Elverum som sitt VR-brohode i Norden. Selskapet samarbeider også med Høgskolen i Innlandet om den splitter nye VR-linjen.

Per-Jan Brekke. Foto: Frank Holm
EON Reality er ingen smågutt i VR-sammenheng. Konsernet, med hovedkontor i California, er en verdensledende aktør i markedet for Virtual Reality (VR) og det som betegnes som Augmented Reality (AR), altså virtuell virkelighet og utvidet virkelighet. Selskapet anser kunnskap som en menneskerett, og det er EONs mål å gjøre kunnskap rimelig og tilgjengelig for alle ved å utvikle neste generasjons virtuelle verktøy. Konsernet, som også selger programvare og lisenser, har etablert over 20 utdanningssentre over hele verden med tilgang til utstyr og kunnskap innen VR og AR. Nå er EON Reality Norway i full gang med å etablere et europeisk hovedkontor i Hamar inkludert en underavdeling med showroom i Elverum som allerede er på plass.
54 MILLIONER OG 200 ARBEIDSPLASSER
Partnere i prosjektet er Hamar kommune, Hedmark fylkeskommune, Høgskolen i Innlandet, Elverum kommune, Kjeller Innovasjon, ElverumRegionens Nærings Utvikling, i tillegg til Hamar-selskapene Making View og Innit samt Elverum-firmaet Crisis Training (som nå er blitt til EON Reality Norway AS). Det blir totalt investert 54 millioner kroner i etableringen derav dekkes halvparten av de norske partene og resten av EON.
Målet til EON Reality Norway er å skape 200 nye arbeidsplasser i Hamar og Elverum i løpet av de neste ti årene. Hovedkontoret i Hamar vil være på plass i mars neste år. – Hamar blir vårt brohode inn i Norge. Hovedmålet er å øke rekrutteringen og kunnskapen rundt den nye teknologien, og så satser vi på å knytte til oss kunder fra både næringslivet og fra det offentlige, opplyser administrerende direktør i EON Reality Norway, Knut Henrik Aas, som legger til at hovedårsaken til at EON Reality valgte nettopp denne regionen er det sterke VR- og spillutviklermiljøet som allerede er etablert på Hamar samt erfaringen og satsingen rundt forsvar- og samfunnssikkerhet i Elverum-regionen.

VIKTIG SAMARBEID: Marit Berg Strandvik, Instituttleder i kunstfag og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, og administrerende direktør i EON Reality Norway, Knut Henrik Aas, samarbeider nå om et helt nytt VR-studie på Hamar. Selskapet, som har hovedbase i California, har valgt ut Hamar og Elverum som sine satsingsområder i Norden.

VR-SENTER I HAMAR
Hovedkontoret blir i Hamar sentrum, nærmere bestemt Midtbyen Park der de skal samlokaliseres med blant andre Hamar Game Collective og deres åtte selskaper i tillegg til Hamarregionen Utvikling og VR-utdanningen ved Høgskolen i Innlandet, campus Hamar. Totalt vil det bli investert 40 millioner kroner i Hamar hvorav mellom 15 og 20 millioner kroner blir brukt til å kjøpe inn det ypperste av VR-utstyr.
I det nye VR-senteret Hamar blir det anledning til å booke seg inn for å oppleve og teste ut det aller siste innen VR-teknologi. Høgskolen Innlandet vil ha en svært sentral rolle i det nye storprosjektet. Det aller første kullet med 23 VR-studenter i Norge startet opp studiene ved institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap allerede i august. Det forventes at dette antallet minst dobles i løpet av de neste årene.
MANGE MULIGHETER
Det er nå totalt 250 studenter som studerer enten spill eller VR/AR ved instituttet. Det nye helårsstudiet i VR krever bachelorgrad og gir 30 studiepoeng. Studiet gir også arbeidspraksis i EON Reality Norway. – Samarbeidet med EON er veldig spennende, og det vil ha enormt mye å si for utviklingen av dette studiet og hele spill- og VR-miljøet her på Hamar for øvrig. Det dreier seg om effektivisering av eksisterende bransjer og utvikling av helt nye bransjer. Vi ønsker fokus på hvordan vi kan bruke denne kompetansen i andre settinger og næringer. Dette er nemlig et verktøy som kan brukes til så mye mer enn spill, sier Marit Berg Strandvik, Instituttleder i kunstfag og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, campus Hamar.

VR-STUDIE: Landets første kull med VRstudenter startet opp studiene ved institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap på Hamar i august.

ENGLISH RESUME
EON REALITY TO HAMAR
EON Reality, a world-leading operator in the Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) markets, have identified Hamar and Elverum as their VR bridgehead in the Nordic countries. The company is also collaborating with the Inland Norway University of Applied Sciences for the brand-new VR course. The group, headquartered in California, considers knowledge to be a human right, and EON’s goal is to make knowledge affordable and available to all by developing the next generation of virtual tools.
Now EON Reality Norway is in the process of establishing a European headquarters in Hamar, including a subdivision with a showroom in Elverum, which is already in place. A total of NOK 54 million is being invested in the establishment, of which half is covered by the Norwegian parties, and the rest by EON. EON Reality Norway aims to create 200 new jobs in Hamar and Elverum over the next decade.
INGER LIN SKJERVE (55) VALGTE VR-STUDIET

Etter 30 år i IT-bransjen har Inger Lin Skjerve (55) tatt en pause fra yrkeslivet for å studere det mest «hotte» på markedet, nemlig VR og AR, på det splitter nye studiet ved Høgskolen i Innlandet.

Inger Lin Skjerve har master i informatikk, og Oslo-kvinnen arbeider nå med å utvikle en helt ny løsning innen området «mixed reality».
– VR og AR er spådd en eksplosiv utvikling. Målet mitt er å lage en nettbutikk for salg av klær der du kan lage og se en 3D-modell som ligner på deg selv og som du kan utstyre med klærne du ønsker  kjøpe, sier Inger Lin Skjerve som skal samarbeide med EON Reality Norway om prosjektet. Det nye VR-studiet i Hamar er allerede veldig populært. – Det er nå 23 studenter ved det første kullet som er godt i gang, men vi regner med at det fra og med neste år vil være mulighet for å øke antall studieplasser.
Det at studentene får praksis hos EON Reality Norway, samt at selskapet ønsker å bruke studiet til å rekruttere ansatte, vil nok gjøre dette studieprogrammet ekstra interessant. Studiet er også med på å øke rekrutteringen og interessen rundt spill- og VR-markedet i Norge generelt, sier studieveileder ved institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap, Bård Gunnerud-Åhlén.
SER MULIGHETENE
– VR er effektivt å bruke som verktøy innen eksempelvis HMSopplæring, helsevesenet, reiselivsnæringen og mange andre næringer. Målet vårt er å synliggjøre de mange mulighetene som finnes, og for å se og forstå disse mulighetene må du selv oppleve og bruke verktøyene. Du skjønner nemlig ikke hvor lett din og andres hjerne kan bli lurt før du opplever det selv, forklarer Gunnerud-Åhlén. Flere av studentene ser da også for seg at de vil bruke VR og AR i en fremtidig undervisningssituasjon.
– Dette studiet kan være en veldig god mulighet til å komme seg ut i arbeidslivet på i og med at EON har tenkt å rekruttere ansatte blant oss studentene. Målet på sikt er å kunne benytte kompetanse i forbindelse med undervisning, sier Mari Faye-Petersen fra Bærum. Det samme ønsker Ole Midthun fra Elverum. – Jeg ser studiet som en fin mulighet til å lære mer rundt VR som ikke nødvendigvis er spillrelatert, sier VR-studenten.
Se flere saker fra næringsmagasinet på Hamarregionen24.no