Kategorier
Aktuelt Gründer Hamarregionen24 Klynger Næringsarealer Prosjekter

Rigger seg for gründerboom

I juni åpner Hamarregionens store gründerhus, PARK, med en visjon om å skape et pulserende hus der gründere, akademia og etablert næringsliv utvikler attraktive løsninger, tjenester og arbeidsplasser. 
Foto: Frank Holm
– Det skulle bare mangle at Hamar ikke har et eget gründerhus, sier Berte Helgestad. Hun er forretningsutvikler i Hamarregionen Utvikling, og er prosjektleder for gründerhuset.
– Hamar skal være en attraktiv by for gründere og det er viktig at vi øker regionens innovasjonskraft. Jeg tror at det å ha et pulserende gründerhus innbyr til samskaping på tvers av bransjer, alder og bakgrunn. Det vil ha stor verdi for den totale utviklingen i regionen.
– Vi er veldig fornøyd med jobben Anti har gjort i å utvikle profilen til PARK, som bygger opp under ambisjonen om å skape et fleksibelt hus med rom til å utvikle de gode idéene, sier Helgestad.
Gründerhuset eies av Utstillingsplassen Hamar som også har gått inn som en hovedsamarbeidspartner for PARK. Hamarregionen Utvikling skal drifte huset når det åpner i juni. – Vi er førstelinje når det gjelder å veilede gründere som har spørsmål om oppstart og etablering, så det blir kort vei til å få hjelp, sier Helgestad.

DIGITAL SLØYD – DER IDÉER TAS FRAM
– Aktørene som er med i samarbeidet om å etablere PARK er EON Reality Norway, AVR Institute Norway som eies av Hamar og Elverum kommuner, Hamar Game Collective, Høgskolen Innlandet, kommunene i Hamarregionen, Hamarregionen Reiseliv og Hamarregionen Utvikling.
– Det er et stort miljø for spillutvikling og VR-teknologi i Hamar, og det skal vi tilrettelegge for i gründerhuset. Vi ønsker å være i forkant også når det gjelder teknologi og skal tilby både digitalsløyd og 3D-printing, sier Håvard Røste i HRU. Hun understreker at de legger opp til et fleksibelt og åpent hus, der samarbeidet mellom etablerte bedrifter, akademia og nyetablerte gründere blir det unike.
– En viktig faktor for å lykkes er samhandling mellom gründere og etablerte virksomheter. Vi jobber nå med å få på plass et partnerprogram der eksisterende bedrifter bidrar med erfaring og kunnskap og gründere bidrar med ideer, nye tanker og perspektiver, sier Helgestad, som har besøkt flere gründerhus i både Norge, Sverige og Storbritannia for å innhente erfaringer og idéer. Hun er fornøyd med at huseier, Utstillingsplassen Eiendom, ser verdien av huset og går inn som en hovedpartner.
 

LEGGER TIL RETTE FOR DELING
Lokalene blir lagt opp slik at du har ulike medlemskapstyper som skal passe de fleste behov. – Det blir også tilrettelagt for kreativitet og idéutveksling gjennom ulike møteplasser, og huset får flere fellesarealer. Vi drømmer om å få på plass en Smak av Innlandet kafé
som fremmer lokal mat.
– Gjort på den riktige måten er det å sitte i åpent landskap energigivende for mange, og det vil gi impulser. Delingskultur er jo i vinden nå, og jeg mener at det først er når idéer deles på tvers av bransjer og profesjoner at vi klarer å skape de store visjonene. Da blir en pluss en mer enn to, og det skal vi legge til rette for her i gründerhuset, sier Berte Helgestad.

FAKTA:
Gründerhuset PARK har ca 40 gründerplasser i tillegg til store fine mingleområder og
møteromsavdeling. I PARK er det fire ulike medlemstyper:
PARK Community – 300 kr pr mnd tilgang til minglearealer og interne arrangementer
PARK Flex – 1 000 kr pr mnd for tilgang til arbeidsplass, nett og tilgang til interne arrangementer
PARK Premium – 2 500 kr pr mnd for fast arbeidsplass, nett og tilgang til interne arrangementer
PARK Kontor – fra 4 000 kr pr mnd for fast kontor, nett og tilgang til interne arrangementer
I tillegg er disse aktørene på plass:
• Hamar Game Collective med 9 bedrifter
• EON Reality Norway med utviklingslab, kontorer og undervisningsstøtte
• AVR Institute Norway med showroom og fasiliteter til høyskolestudium (Hamar og Elverum
kommuner)
• Høgskolen Innlandet med studium i VR, Motion Capture studio og kontorer
 
ENGLISH RESUME
ENTREPRENEUR
In June, Hamar’s Startup House, PARK, will open. The vision is to create a vibrant centre in which entrepreneurs and established businesses can meet and develop attractive solutions, services and workplaces. Technology incorporating games and VR is one of the main features of PARK.
PARK will be run by the regional development company Hamarregionen Utvikling and will be an open and flexible building offering state-of-the-art, technical facilities such as a “makerspace” including 3D printing. PARK – room to develop great ideas.
Se flere saker fra næringsmagasinet på Hamarregionen24.no