Kategorier
Aktuelt Innflytter

Stor økning i arbeidsplasser i Hamarregionen

I hele Hamarregionen økte antall sysselsatte i 2018, og spesielt stor var økningen i Hamar. Med en prosentvis økning i antall arbeidsplasser på 3 prosent plasserte Hamar seg godt over landssnittet på 2,1 prosent. Dette utgjorde 590 flere sysselsatte i Hamar i 2018, enn i året før. – Veksten bygger på langsiktig arbeid med å…

Kategorier
Aktuelt Innflytter

Hamarregionen fosser frem

I 2017 økte folketallet med tett oppunder 1000 i Hamarregionen i fjor. Størst prosentvis vekst hadde Stange. Samlet sett var befolkningsveksten i Hamarregionen i 2017 på 1,03 prosent, og er dermed godt over landssnittet på 0,71 %. Slik utviklet befolkningstallene seg i Hamarregionen i 2017:

Kategorier
Aktuelt Innflytter

Hamarregionen fortsetter veksten

Befolkningstallet i Hamarregionen økte med 302 nye innbyggere i 3. kvartal i år. Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at folketallet i Hamarregionen fortsetter å stige. 302 nye innbyggere ble notert i årets 3. kvartal: Fordelt på de fire kommunene i Hamarregionen var utviklingen i 3. kvartal slik: