Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

Jobber målrettet med innovasjon

Med en egen avdeling for innovasjon- og forretningsutvikling jobber Sparebank 1 Østlandet målrettet med å være tidlig ute med nye løsninger.

– Sparebanken Hedmark var faktisk først i verden med å lansere nettbank i 1996, da trodde de fleste at det bare var en døgnflue, sier konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet. Banken har lenge jobbet aktivt med innovasjon, og da Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus fusjonerte i 2017, satt de innovasjonsarbeidet i system ved å etablere en egen enhet for innovasjon og forretningsutvikling.
DIGITALE INNOVASJONER
For å få nye tanker og ideer fra forsknings- og kompetansemiljøene har SpareBank 1 Østlandet inngått en samarbeidsavtale med NTNU på Gjøvik. Banken er også en del av Sparebank 1-alliansen, der det jobbes mye med utvikling på tvers av sparebankene. Akkurat nå er det jobbet med å videreutvikle mobilbanken, slik at du kan samle flere kontoer fra ulike banker, i SpareBank 1 Østlandets mobilbank.
– Har du for eksempel en konto i S-banken, vil du kunne flette denne inn i SpareBank 1 Østlandets mobilbank, og det gjør jo brukervennligheten enda bedre enn i dag, sier Heiberg, og legger til at SpareBank 1 sin mobilbank er ratet i Appstore som Norges beste.
INNOVASJONSUKE
I tillegg til den ordinære innovasjonsaktiviteten, engasjerer banken også sine egne medarbeidere i innovasjonsarbeidet, gjennom en årlig innovasjonsuke.
– I løpet av denne uken har vi ulike foredrag og gruppearbeid der alle de ansatte motiveres til å komme med ideer som kanskje i utgangspunktet virker urealistiske eller ville. Det var veldig vellykket i fjor, og noen av ideene er nå under videreutvikling og kan snart bli realisert som faktiske innovasjoner, sier konsernsjefen. Han mener innovasjon er et viktig konkurransefortrinn når dagens kunder skal velge bank.
– Vi er på offensiven, både i egen bank og i alliansen, med tanke på nye løsninger. Både pris, relasjoner og gode digitale løsninger påvirker hvilken bank folk velger. Derfor er kundeverdi i sentrum av alt innovasjonsarbeidet vi gjør.
ENGLISH SUMMARY
TARGETED INNOVATION EFFORTS

Sparebank 1 Østlandet is committed to introducing new solutions at an early stage. It has a department dedicated to innovation and business development, and involves all its employees in this work.
Les flere saker fra Hamarregionen24