Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

Virtual reality i åker’n

(Annonse) Graminor har som samfunnsoppdrag å utvikle nye plantesorter av de viktigste matvekstene i Norge. Graminor utvikler nye sorter av korn, potet, frukt, bær og engvekster.

ANNONSE: Denne saken er betalt innhold fra magasinet Hamarregionen24
Utvikling av nye plantesorter er en svært tid- og ressurskrevende prosess der enorme datamengder har blitt hentet inn og registrert manuelt. Planteforedleren går i forsøksfelt hele vekstsesongen og registrerer forhold som sykdomsangrep, strålengde, dato for aksskyting og gulmodning. Slike observasjoner har tradisjonelt blitt kartlagt med menneskelig observasjon og notert sirlig med penn og papir.
I forskningsprosjektet «Virtual Phenomics» skal Graminor og samarbeidspartnere ved hjelp av banebrytende og nyskapende teknologiske løsninger som «Virtual Reality» (VR), droner, genomisk seleksjon (GS) og hyperspektrale bilder, utvikle metoder for å bringe åkeren/forsøksfeltene til den menneskelige vurderingen gjennom en VR-brille. Resultatet vil bli en virtuell åker som planteforedlerne kan besøke og forske på ved bruk av en VR-brille og en datamaskin, uten å forlate kontorstolen.
Med VR brillen kan planteforedleren gå ut i åkeren opptil flere ganger, zoome inn og ut og også gå tilbake i tid for å gjøre observasjoner på nytt. I tillegg vil en slik virtuell åker inneholde data som ikke kan observeres med det blotte øye.
Det er også mulig for flere personer å «gå inn» i samme åker på samme tidspunkt i den virtuelle plattformen. Dette vil gjøre observasjoner og registreringer mer nøyaktige og vil igjen øke fremgangen i ønskede egenskaper, som for eksempel resistens mot sykdom.
Utvikling av nye plantesorter er helt nødvendig for å øke matproduksjonen og for å gjøre jordbruket i stand til å takle nye plantesykdommer, produksjonsmetoder, produktkrav og kommende klimaendringer og dermed ivareta matsikkerhet i Norge.

Les flere saker fra Hamarregionen24
ANNONSE: Denne saken er betalt innhold fra magasinet Hamarregionen24