Kategorier
Aktuelt VR

Samler VR-Norden for å hindre "dropouts"

Den 24. oktober møtes deltagere fra 10 nasjoner i Hamar kulturhus for å lære, teste og oppdage nye muligheter innen læring, trening og historiefortelling, med bruk av «omsluttende» teknologier som virtuell virkelighet (VR) og «spillifisering».
– Vi er skikkelig stolte over å ha fått til denne møteplassen med nasjonalt og nordisk tilsnitt! Årets program er fullt av høydepunkter, med innledere fra både USA, England, Tyskland, Finland, Danmark og Sverige, i tillegg til Norge, sier Håvard Røste (bildet), som er prosjektleder for konferansen.
Nordic VR Forum er landets første og største heldags konferanse hvor kunnskapsoverføring ved bruk av VR står i fokus. Det handler om å tenke nytt rundt læring og kunnskapsoverføring, ikke minst for å sette i verk tiltak som hindrer «dropouts» i skolesystemet, og som sikrer livslang læring i næringslivet. I 2019 arrangeres konferansen og møteplassen for tredje år på rad, og i år utvides konseptet ytterligere:
– Det er i år innført en dag to av konferansen, med mulighet for besøk i PARK gründer- og næringshus, med omvisning i det interaktive digitale senteret og mulighet for en-til-en-møter. Dessuten blir det introduksjonskurs i VR før selve konferansen starter på torsdag, og mot slutten av dagen blir det egen rundbords-diskusjon for VR-utviklere, og dessuten et eget «woman in VR»-debattpanel, forteller Røste.
Bredt samarbeid
Konferansen er et samarbeid mellom en rekke aktører; næringsklyngen VRINN, Hamarregionen utvikling og reiseliv, Høgskolen i Innlandet, Sykehuset Innlandet, EON Reality Norway og Innit. Norges forskningsråd og Hedmark fylkeskommune er også på listen over partnere som muliggjør arrangementet.
– Forårets konferanse trakk 300 deltagere fra 10 nasjoner, på tvers av bransjer og sektorer, og målsetningen er å gjenta suksessen i år. Du trenger ikke å ha forhåndskunnskaper om VR for å delta, sier Røste. Det holder å ha et åpent sinn og et ønske om å lære og oppleve noe nytt – å møte nye og spennende mennesker som åpner dører rundt innovasjon og nytekning omkring læring i bred forstand, avslutter han.
Se mer om konferansen på www.vrforum.no.
Kontaktinformasjon
Håvard Røste (prosjektleder og klyngeleder VRINN)
tlf. 996 03 611, havard@hamarregionen.net
Eli Bryhni (direktør Hamarregionen utvikling og reiseliv)
tlf. 908 36 244,  eli@hamarregionen.net