Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

Eidsiva + Hafslund: Etablerer kraftgigant i Hamar

Når Eidsiva og Hafslund E-CO slår seg sammen danner selskapene en kraftgigant, og hovedkontoret for både konsern og Norges største nettselskap skal ligge på Hamar.
 
– Jeg gleder meg. Det er veldig artig, og fremfor alt tror jeg det er veldig riktig, sier Øistein Andresen, konsernsjef Eidsiva Energi AS.

  1. juni i år godkjente Oslo bystyre avtalen om sammenslåing av Eidsiva-konsernet og Hafslund E-CO.Avtalen innebærer at Eidsiva Vannkraft blir en del av Hafslund E-CO-konsernet, mens Hafslund Nett overdras til Eidsiva Energi.

– 30. september gjennomføres transaksjonen. Da skifter aksjer hender og vi overtar hundre prosent av Hafslund Nett, og fra 1. januar 2020 skal vi ha på plass en ny organisasjon og samle alle ansatte i et selskap, forteller Andresen.
 
To bedriftskulturer
For tiden er Øistein Andresen travelt opptatt med å reise rundt til ansatte på Eidsivas mange oppmøtesteder i Innlandet, og informere om hvordan sammenslåingen vil påvirke deres arbeidshverdag.
– Det er spennende å reise rundt, og nyttig å få reaksjoner fra de ansatte uten at de blir filtrert gjennom ledere, sier Andresen, som ikke er redd for å slå sammen to ulike bedriftskulturer.
– Begge selskap har verdier som er sammenfallende allerede. Vi er opptatt av at alle de ansatte får eierskap til felleskapet og selskapsverdiene våre. Og da må vi møtes, snakke sammen og skape tillit på tvers av avdelinger, og våre to opprinnelige arbeidsgivere. For oss blir det viktig å involvere de ansatte og gi god informasjon så folk forstår hvorfor vi gjør som vi gjør, sier konsernsjefen.
 
Ifølge Andresen er stemningen god og forventningsfull internt, og interessen og nysgjerrigheten øker i takt med at sammenslåingen nærmer seg.
– Mange spør om hva som skjer med akkurat dem, og vi har en god dialog med både de ansatte og arbeidstakerorganisasjonene.
 
Nytt navn
Det nye selskapet får en netto vekst på omlag to hundre personer når ansatte fra Eidsiva Energi og Hafslund Nett samles, men hva navnet på selskapet blir er foreløpig ikke klart.
– Vi hadde jo helst ønsket å kalle det noe med Eidsiva, men fra 2021 er det ikke lov for nettselskap å ha samme navn som andre selskap i samme konsern, så da må vi finne et nytt navn for nettselskapet vårt. Prosessen er i gang og jeg regner med at organisasjonsnavnet lanseres rundt årsskiftet, sier Andresen.
 
Hovedkontor i Hamar
Hovedkontoret til det nye nettselskapet vil ligge i Hamar, men organisasjonen vil fortsatt ha en desentralisert struktur, så konsernsjefen regner ikke med å måtte flytte mange ansatte.
– Ledelsen i nettselskapet, samt Eidsiva-konsernet, blir sittende i Hamar, og med dette sikrer vi arbeidsplasser i Innlandet, sier Andresen. Han ser frem til å slå sammen selskapene og få et større og sterkere fagmiljø.
– Målet er å utnytte kompetansen i den nye organisasjonen til å finne de beste løsningene. Dette er kanskje den største drivkraften for det vi gjør nå. Kompetansen fra et stort fagmiljø vil gjøre oss godt rustet til fremtiden, til å utvikle nye forretningsideer og takle regulatoriske og teknologiske endringer. Vi må følge med i timen, og helst ligge litt foran, sier Øistein Andresen, og understreker at kjernevirksomheten i selskapet kommer først, også under og etter sammenslåingen.
– Det vi blir målt på er om det er lys i lampa og varme i regulatoren. Det er tross alt samfunnskritisk infrastruktur vi driver med. Kunden skal ikke merke noe negativt fra denne prosessen, bortsett fra at de over tid forhåpentligvis får lavere nettleie.
Les flere saker fra Hamarregionen24