Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

Tre i PARK

Oktober 2019-utgaven av næringsmagasinet Hamarregionen24 handler om at samarbeid skaper nye løsninger.  Her er tre eksempler på samarbeids-orienterte bedrifter som er tilknyttet gründer- og næringshuset PARK!


Ola Glærum Kleppe
Visual Security Systems
Hva jobber dere med?
Vi jobber med å utvikle et nytt system for beredskap- og krisehåndtering, kjent som et digitalt krisestøtteverktøy. Vi tenker nok ganske nytt på dette området og baserer verktøyet på GIS-teknologi. Denne teknologien og plattformen ønsker vi også å kombinere med spill-teknologi, VR-teknologi og AI-teknologi.
Hva er deres ambisjoner?
Ambisjonen vår er å øke både offentlig og privat sektors evne til å håndtere beredskap- og krisehåndtering. I første omgang nasjonalt, men vi mener vi har gode forutsetninger for å nå et internasjonalt marked.
Hva gjør deg inspirert?
Vi ønsker jo rett og slett og gjøre verden til et litt tryggere sted å være og det oppleves som veldig inspirerende. Det å skape noe eget og noe helt nytt, som vi mener vil ha høy verdi for samfunnet vårt oppleves som givende og inspirerende.
 

Jon Erik Børresen
Collaborative Workplace AS
Hva jobber dere med?
Vi jobber med fremtidens digitale ledertreningsplattform med bruk av VR og Motion Capture. COWPlace eller Collaborative Workplace AS heter selskapet, og det er et samarbeidsprosjekt med Høgskolen Innlandet samt Sarepta Studios COWPlace som treningssimulator og storyboard.
Handlingen COWPlace foregår på en gård hvor dyrene har klart å organisere seg og blitt en velfungerende stor bedrift. Gården har hatt enorm vekst, men de siste 2 årene har veksten flatet ut. Leah egårdens CEO er bekymret. Hun er i det siste blitt svært opptatt av, og ser, verdien av samarbeid og effekten av å samarbeide på tvers av avdelinger: Collaboration.. dvs. Collaborative WorkPlace; COW.
Hva er deres ambisjoner?
Vår ambisjon er at dette skal bli en effektiv treningsplattform for ledere. Vi håper at dette kan effektivisere utviklingsforløp, d.v.s minimere tid borte fra jobb. Billig og lett tilgjengelig å bruke samt mye moro. Høy læringseffekt. Bak hvert valg ligger tung teori og forskning som ledere vil få en umiddelbar feedback på. COWPLace skal oversettes til flere språk slik at den blir tilgjengelig for alle.
Hva gjør deg inspirert?
Jeg inspireres av å jobbe med dyktige mennesker. Som brenner for det de gjør. Å gå inn i det ukjente og utsette meg for saker der det ikke er et gitt svar gir enorm energi. Der vi sammen bygger løsninger, reflekterer, tester og utfordrer hverandre.
 

Per Kristian Mengshoel
Norsk Tipping
Hva jobber dere med?
I Norsk Tipping jobber vi som mange sikkert vet med drift og utvikling av pengespill, og innenfor det området som jeg har ansvar for, Innovasjon og Utvikling, jobber vi med videreutvikling av produkter og tjenester samt utvikling av nye verdiforslag.
Hva er deres ambisjoner?
Norsk Tipping sin visjon er å «Gi drømmen en sjanse», og samfunnsoppdraget vårt er tredelt med på ansvarlighet, attraktivitet og overskudd til gode formål som de tre førende prinsippene. Det primære målet med norsk spillpolitikk er å forebygge problemspill.
Hva gjør deg inspirert?
Det er spennende å se nye muligheter i samarbeid med andre både i og utenfor vår bransje, samtidig som det er inspirerende når kunder tar i bruk og liker det som vi tilbyr.
Les flere saker fra Hamarregionen24