Kategorier
Aktuelt

Fylkeskommunen støtter videre VR-satsing

VR og spillifisering er viktige satsingsområder i Hamarregionen, hvor  samarbeid på tvers av næringsliv, akademia og offentlige aktører skaper flere arbeidsplasser og økt attraktivitet!

I løpet av de siste tre årene er det etablert et kraftsenter for VR/AR/XR i Hamarregionen, og offentlig og privat sektor har så langt gjort investeringer som har ført til over 60 nye arbeidsplasser i regionen.
VRINN-klyngens hovedsatsningsområdet er nye læringsløsninger ved bruk av VR, AR og spillteknologi, og målet er å være en arena for idéutveksling og innovasjon, og sammen fremme utviklingen av VR-teknologi i Norge og internasjonalt.
EON Reality, som er verdensledende innen VR, spillklyngen Hamar Game Collective og Høgskolen i Innlandets spillmiljø har tette samarbeid med VRINN. Flere av aktørene i VRINN-klyngen er samlokalisert i gründer- og næringshuset PARK.
Nå satser VRINN-klyngen ytterligere med mål om å nå 200 nye arbeidsplasser og en global posisjon i løpet av fem år.
Hedmark fylkeskommune har bevilget 1,35 millioner til VRINN-klyngens videre satsing, mens partner-klyngen IKT Ressursforum Innlandet får, for tredje gang, et tilskudd på 400 000 kroner.
Les også