Kategorier
Aktuelt Omdømme

Hamarregionen er godt likt!

En ny omdømmeundersøkelse for Hamarregionen viser at regionen fortsatt er godt likt!
– Hamarregionen har gjennomgående gode resultater. Omdømmet vårt løfter seg innen alle våre viktigste satsinger! Det sier Eli Bryhni, direktør for Hamarregionen utvikling og reiseliv.
Resultatene viser at regionen scorer godt på områder som «mulighet for å leve et aktivt liv» og «gode oppvekstvilkår». I tillegg oppfattes regionens innbyggere som «romslige». Alt dette er i helt i tråd med kommunikasjonsplattformen for Hamarregionen.
– Hamar er i en særstilling hva angår omdømme, med en svært høy grad av positive assosiasjoner, kun slått av Lillehammer, Oslo og Fredrikstad. Det er også gledelig at hver fjerde person har et bedre inntrykk av regionen nå, enn for fem år siden, forteller Bryhni.

Bilde: Markedsinfo

Vikingskipet på topp
Den mest vanlige assosiasjonen folk har til Hamarregionen er Vikingskipet, etterfulgt av Mjøsa. Stupetårnet er på en femteplass når det gjelder assosiasjoner til regionen.
Det er nå fjerde gang omdømmet for Hamarregionen undersøkes. Undersøkelsen ble utført av Markedsinfo i perioden 7. – 19. november 2019 og er basert på 801 intervjuer med folk bosatt på Østlandsområdet (utenfor Innlandet).
Se alle resultatene fra undersøkelsen her (PDF).
Les også