Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

– Hamar imponerer meg

Hamar sentrum har gått fra nesten folketomme gater til stadig mer yrende liv. – De to byene jeg er mest stolt over å ha jobbet med, er New York og Hamar, sier Ewa Westermark hos Gehl Arkitekter.


TEKST: TANJA HAUGE REINE
FOTO: FREDERIK GARSHOL

«Hamar har lykkes godt med å fylle sentrum med liv.»

– Det finnes mange byer som har hatt storefremskritt, men jeg kjenner ingen by på Hamars størrelse som på kort tid har gjort en så positiv styrkning av sentrum. Det kan alle i Hamar være veldig stolte av. København har også vært gjennomen transformasjon, men den tok førti år, sier Ewa Westermark. Hun leder det danske arkitektbyrået Gehl, som har bred erfaring fra byutvikling i flere internasjonale byer og har vært involvert i byutviklingen i Hamar gjennom flere år.
MER ATTRAKTIVE BYROM
– Da jeg besøkte Hamar første gang i 2012, følte jeg meg umiddelbart hjemme der. Byen har klassisk bystruktur, og ligger ved en innsjø, akkurat som Østersund i Sverige, der jeg selv er vokst opp, forteller Westermark. I 2012 gjennomførte Gehl en bylivsanalyse av Hamar, der de så på kvaliteten på offentlige rom, gater og parker, og på hvem og hvor mange som oppholdt seg i sentrum. På bakgrunn av analysen ga arkitektbyrået anbefalinger til hvordan Hamar sentrum kunne styrkes.
– Vi anbefalte blant annet å oppgradere Hamars byrom og møteplasser og gi dem høyere kvalitet, og det opplever jeg i høy grad at byen allerede har lykkes med, sier Westermark.
BYLIVET ØKTE MED 36 %
I fjor høst gjorde Gehl på nytt samme analyse, for å se om innsatsen og investeringene som er gjort siden 2013, har påvirket hvordan Hamar sentrum brukes. Resultatene viser at bylivet i Hamar har økt med hele 36 prosent siden forrige måling.
– Vi ser tydelig at det å satse på byrom og bykvalitet betaler seg. I Hamar har det vært stort engasjement politisk og i næringslivet, men også blant innbyggerne. Alle har mobilisert for forandring, og det har gitt resultater, sier Westermark, som ikke mener at byen kan hvile på laurbærene av den grunn.
– Hamar har lykkes godt med å fylle sentrum med liv, og nå er det viktig at byen ikke mister fremdriften. De positive resultatene er bevis på at sentrumsutviklingen må fortsette, sier hun.

«Sentrum kan ses på som det regionale hjertet til hele Hamar»

NY SENTRUMSPLAN
Gehl er nå i gang med en stedsanalyse for Hamar, som underlag til en nysentrumsplan. Selv om resultatene enda ikke er klare, kan Westermark røpe flere grep hun mener er viktige for at Hamar skal leve opp til visjonen om å være Innlandets urbane hjerte.
– Det gjenstår å knytte Hamar sentrum nærmere til Mjøsa, for det er byens store gullkort. Jernbanesaken er en utfordring for disse planene, men det er uansett så mange år til Hamar får en ny stasjon, så jeg tror ikke byen har tid til å vente med å knytte sentrum nærmere Mjøsa, sier hun. Ifølge Westermark bør også sentrumsutviklingen ses i sammenheng med de omkringliggende bydelsområdene, som hun ser for seg å ruste opp og koble tettere til bykjernen.
– Sentrum kan ses på som det regionale hjertet til hele Hamar, og hvis vi klarer å skape synergier mellom sentrum og det som ligger rundt, gjør vi hele Hamar til et enda mer attraktivt sted å bo og jobbe.
English summary:

SUCCESSFUL URBAN GROWTH
Over the past few years, Hamar’s town centre hasbeen transformed into a vibrant, bustling hub.Public spaces and meeting points have been upgraded,and an analysis shows that urban activity is up by 36 % compared with 2013.
– I am impressed by the speed at which thepositive trend has developed, says Ewa Westermark.She heads Gehl Architects – a Danish urbandesign consulting firm that has been involved in the development of Hamar town centre for years.
– These positive outcomes prove the continuedneed to further develop our urban
spaces,saysWestermark.
Besøk Hamar Sentrum på nett
Les flere saker fra Hamarregionen24