Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

Oppsving for lokalmat

Viste du at Løten alene står for 10 % av omsetning på Bondens marked i landet?

TEKST: BERTE S. HELGESTAD OG ELI BRYHNI
FOTO: ODD ERLAND DALEN OG FREDERIK GARSHOL
Det bølgende landskapet, lyset og den gode matjorda gjør at mange assosierer Hamarregionen med de gode landbruksproduktene. Det er økt interesse for å drive
næring tilknyttet matproduksjon, og «Den grønne bølgen» gir nye muligheter.
Her kan du nyte gode råvarer kjøpt direkte fra gårdene eller på de forskjellige stedene som selger lokalmat. Lokalmatprodusenter går sammen og tenker nytt
for å få produktene sine ut i markedet, samt å gi forbrukeren produkter av beste kvalitet. Slik nedkortes avstand mellom produsent og forbruker.
LOKALMAT SOM LEVEBRØD
En av pådriverne for lokalmatsatsing i regionen er Ole Martin Kildahl i Løten. Han driver omfattende produksjon, catering og servering fra Bakken Øvre. I tillegg til å være leder i Bondens marked i Innlandet, har han og kona Anita i en årrekke bidratt til at lokale delikatesser når ut til folket via markeder, serveringssteder og i selskaper.
– Det blir en livsstil, du får en ekstra familie i lokalmatfamilien, sier Ole Martin. En bør være litt ekstra glad i folk, i tillegg til mat da, sier han og ler. Da Coronasituasjonen gjorde det vanskelig for mange produsenter å nå ut til kunden, og han selv tapte 3 millioner kroner i omsetning  på 2 måneder, etablerte han «stuttreis». På denne måten kunne forbrukeren fortsatt få tilgang til lokalmat, men nå med direkte levering av produktene.
– Det er avgjørende  å kunne snu seg raskt i forhold til det markedet vi vil ha, sier Ole Martin som legger til  at det er mye mer enn en jobb, det er en livsstil. Han oppfordrer samtidig til handling, produsentene lever ikke av likes, men av at folk kjøper produktene, sier Ole Martin.

KORT VEI TIL FORBRUKEREN
Kundenærhet og god tilgjengelighet er viktigere enn noen gang. Nå er Bondens marked startet opp igjen og kundene strømmer til. Det er økt interesse for lokalmat. I 2019 hadde Bondens marked sitt aller beste år så langt – med en rekordomsetning på totalt 76,2 millioner kroner. Løsninger tilknyttet «rekoring» opplever økende interesse for direktesalg. Folk vil ha ekte vare, vite hva de kjøper og helst kjenne produsenten, sier Ole Martin.
LITT OM MARSATSNING I HAMARREGIONEN
Bondens Marked, er en nasjonal ordning for direktesalg av lokalmat direkte fra bonden. Fra Alta i Nord til Agder i Sør. I 2019 hadde Bondens marked sitt aller beste år så langt – med en rekordomsetning på totalt 76,2 millioner kroner. Du finner Bondens marked blant annet i Hamar. Rekoringen Hamar, ble etablert 2018, men har allerede over 11 000 medlemmer. Vi er oppe i 20 produsenter som leverer mat til lokalbefolkningen utenfor Vikingskipet, sier initiativtaker Rebekka Bond.
Smak av Innlandet er et nettverk for alle som driver med produksjon av lokalmat i Innlandet De jobber med salg og distribusjon av lokalmatprodukter til blant annet restauranter og cafeer. Målet er enklere å få tak i lokalmat målet er å gjøre det enklere å få tak i lokalmat, men også å, men også å gjøre det enklere å starte/være småskalaprodusent.
NCE Heidner er Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Hovedkontor er på Hamar, og klyngen er anerkjent som et Norwegian Centre of Expertise. Høgskolen i Innlandet har eget institutt for økologi, landbruksfag og bioteknologi og søker nå om å bli universitet.
Med satsingen på Studiested Blæstad i Hamar er målet å bli best i Norden på jordbruksteknologi. De har nå rekordsøkning av studenter, ny innovasjonsrådgiver og flere professorater på gang. Nå ligger fakultetet an til å få 54 millioner til innen grønn forskning fra Sparebankstiftelsen Østlandet.
Mat og landbruksfestivalen Midt i matfatet har vært arrangert i Vikingskipet på Hamar i september hvert år med over 10.000 besøkende.Her samles et stor antall utstillere med kortreis mat og drikke. En festival som utfordrer sanser og gir mersmak.
Les flere saker fra Hamarregionen24