Kategorier
Aktuelt

Kommunal kompensasjonsordning er utvidet – søknadsfrist 27.4

Fristen for å søke om kompensasjon er utvidet til 27.4 da kommunene har mottatt ytterligere midler. Kriteriene er de samme. Søknader som allerede var innmeldt til fristen 14. april 2021, behandles på linje med nye søknader som mottas innen 27. april. Det er ikke nødvendig å søke to ganger på samme formål.

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal fungere som en lokal ventilordning for å kompensere de som helt eller delvis har falt utenfor øvrige kompensasjonsordninger.

Ordningen med kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kommer i tillegg til støtte til bedriftsrettede utviklingsprosjekter som næringslivet kan søke gjennom næringsfondene i den enkelte kommune, fra Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og andre.

Hvem kan søke?

  • Lokale virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements-, lokalmat- og serveringsnæringene, som har opplevd økte kostnader som følge av smitteverntiltak og/eller som har faste kostnader og forpliktelser i forbindelse med nedstenging og gjenåpning.
  • Lokale tjenesteytende næringer og handelsvirksomheter.    
  • Øvrige virksomheter som helt eller delvis faller utenfor de generelle kompensasjonsordningene, og som er sterkt berørt.
Foto: Jo Brenden

Næringsapparatet i kommunene i Hamarregionen er klare for å ta imot din søknad. Ta kontakt med næringsapparatet i din kommune eller Berte i Hamarregionen hvis dere har spørsmål om ordningen.

Ordningen omfatter

  • Økte kostnader som følge av smitteverntiltak.
  • Faste kostnader og/eller forpliktelser som ikke er dekket av andre ordninger.
  • Dersom det er andre elementer som dere mener bør tas med i vurderingen, bes dette beskrives.  

Hvordan kan du søke?

For å søke må du gå inn på regionalforvaltning.no, og velge rett ordning for din kommune, eksempelvis Kommunal kompensasjonsordning Hamar 2021. Hvis du ikke allerede har en profil på regionalforvaltning må du opprette en profil og fylle inn et enkelt søknadsskjema. Husk å se på retningslinjer og legg ved nødvendige vedlegg. Søk her.

Se opptak fra webinar 09.04.21 om den kommunale kompensasjonsordningen her. Her får du informasjon om ordningen, hva det er viktig å dokumentere og vi viser hvordan du søker gjennom regionalforvaltning.no.