Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

Innlandstrafikk satser på ELEKTRISKE BYBUSSER

Overgang til elektriske bybusser er et viktig satsingsområde for å få ned klimautslippene fra busstrafikken. – I fjor fikk Hamar 20 elektriske bybusser, og til sommeren er det Lillehammers tur. Her blir det 16 elbusser, sier markedsrådgiver Kari Dyvesveen i Innlandstrafikk.

Etter hvert planlegges det samme i Gjøvik, Elverum og Kongsvinger. Driften av bussene er konkurranseutsatt, og i utgangspunktet vil en overgang til elektriske bybusser være enklere i forbindelse med inngåelse av nye kontrakter.

OGSÅ BEDRE KOMFORT
Nullutslipp av klimagasser er ikke den eneste fordelen med elektriske busser, de bidrar også til renere luft og mindre sot i lokalmiljøet.
– For passasjerene og sjåførene er også mindre støy en stor fordel. Det gir en mer behagelig reise.

– I tillegg øker vi komforten ombord i de fleste bussene, med for eksempel USB-tilkobling ved hvert sete, trådløst nett og digitale informasjonstavler, opplyser markedsrådgiveren.

En fornøyd gjeng fra Innlandstrafikk i forbindelse med oppstart av elbussene på Hamar sommeren 2020. Fra venstre: Ola Sondre Elgshøen, Camilla Reinemo Fjellvang, Synne Gjeilo, Stine Fredriksen, Kari Dyvesveen, Maren Høilund og Anita Glomsvoll.
(Foto: Innlandstrafikk)

TI ÅRS KONTRAKTER
– I Hamarregionen driftes bussene av Vy Buss, mens Trønderbilene har vunnet anbudskonkurransen i Lillehammerregionen, sier Kari Dyvesveen. Hun legger til at busskontraktene normalt inngås for ti år av gangen, og at det derfor er naturlig å gjøre større endringer ved inngåelse av nye kontrakter.

BARE BYBUSSENE
– Vi har 116 busser til rådighet i Hamarregionen, og av disse er alle de 20 bybussene elektriske. Med dagens teknologi og manglende infrastruktur for lading, er det for tidlig å sette inn elektriske busser over alt, sier Dyvesveen.

– Innlandet er et stort fylke med til dels lange avstander mellom byer og tettsteder. I tillegg har vi vintre med lange kuldeperioder, noe som svekker effekten av batteriene. Å reise kollektivt er jo i seg selv et viktig klimatiltak. Som kollektivselskap med faste ruter, må vi legge stor vekt på stabil drift for å være et attraktivt alternativ for reisende. Det er i byene vi har størst effekt og der det er enklest å satse på elbusser, sier Dyvesveen.

Sjåførene våre opplever elbussene som en god og behagelig arbeidsplass. Det er stillere enn tidligere, kjørekomforten er god og de har en god akselerasjonsevne som gjør det lett å følge trafikken. Passasjerene setter også pris på et dempet og stille miljø, og en god sittekomfort.

Vy Buss

ANDRE TILTAK
Det betyr ikke at Innlandstrafikk ligger på latsiden for å finne andre og mer miljøvennlige løsninger i kontraktsperioden.

– Totalt 596 busser er i trafikk for Innlandstrafikk, der 74 % har Euro VI-, hybrid eller nullutslippsmotorteknologi. Nyere motorteknologi og elbusser bidrar til lav lokal luftforurensning, og i 2020 var over 60 % av kollektivtransporten i Innlandet fossilfri.

– Vi samarbeider for øvrig løpende og tett med rutebilselskapene som kjører våre linjer. Det gjelder også i arbeidet for å nå fylkets klimamål. Jeg ser derfor ikke bort fra at vi kan få til en raskere overgang til elektriske bybusser før inngåtte kontrakter går ut, sier Kari Dyvesveen.

FAKTA

Innlandstrafikk har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet og er en egen seksjon med 57 ansatte i Innlandet fylkeskommune. De skal blant annet:
– Planlegge og organisere skoleskyss
– Planlegge og konkurranseutsette rutetilbudet
– Markedsføre og informere om tilbudet
– Drifte og forvalte ruteopplysningen, kundesenteret og datasystemene

Målet er å øke antall kollektivreisende gjennom å tilby et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtransporttilbud i Innlandet.


www.innlandstrafikk.no