Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

VIRTUELT MEDISINROM – digitale løsninger på livsviktige utfordringer

I det virtuelle medisinrommet kan studenter og sykepleiere trene på legemiddelhåndtering og legemiddelregning, med veiledning fra fageksperter fra sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Innlandet.

Fynd og HINN
Det virtuelle medisinrommet er utviklet i samarbeid med Høgskolen i Innlandets sykepleierutdanning, og deres fagekspertise er grunnlaget for casene i applikasjonen. Som opplæringsverktøy har det virtuelle medisinrommet som mål å la studentene trene på å bruke et medisinrom og sette sammen medikamenter til pasienter på en mer realistisk måte enn det som er mulig i dag. For brukere i helsesektoren er det virtuelle medisinrommet en mulighet for å re-sertifisere og følge opp trening i en travel arbeidshverdag begrenset av smittevernhensyn.

Hvorfor Virtual Reality?

• En person som er aktiv i sine omgivelser, vil huske 40% til 60% mer informasjon enn en som er passiv.
• Deltakere føler høyere sosial tilstedeværelse i et VR-miljø enn i et todimensjonalt miljø som pc eller mobil.
• En person som bruker VR lærer 4 ganger så raskt som en person som får klasseromsundervisning
• En person som bruker VR er 4 ganger mer fokusert på innholdet, sammenliknet med annen e-læring.
• Deltakere som bruker VR er mer sikre på egne ferdigheter etter endt trening enn de som bruker todimensjonale treningsflater som pc eller mobil.

– I det virtuelle medisinrommet gjennomgår brukerne et nøye gjennomtenkt opplegg inndelt i nivåer hvor pasientkurvenes kompleksitet utvikles underveis i treningen for å dekke et bredt spekter av vanlige komplikasjoner og feil som gjøres innen medisinering. Nivåene er utformet for å gi studentene de verktøyene de trenger når de kommer ut i arbeidslivet, for at vi sammen skal kunne luke ut de feilene som har store konsekvenser for liv og helse, sier Knut Henrik Aas, daglig leder i Fynd Reality.

Som virkeligheten, men mer!
Det virtuelle medisinrommet sjekker brukerens medikamenthåndtering opp mot ordinasjonskortet til pasienten. På denne måten får brukeren umiddelbart tilbakemelding på om medikamenthåndteringen er gjort korrekt, samtidig som eventuelle feil vil bli oppdaget og tydeliggjort der og da.

Fynds plattform CORE
Det virtuelle medisinrommet er tilgjengelig via Fynds samhandlingsplattform CORE. Dette er en løsning som gir brukerne mulighet til å trene sammen og tilrettelegge for distribuert veiledning og observasjon fra fagpersoner underveis. Herfra er det virtuelle medisinrommet tilgjengelig til enhver tid og for mange brukere samtidig, fra lesesalen eller hjemmekontoret, på pc eller i VR-briller. Les mer om det virtuelle medisinrommet, våre andre produkter og vår ekspertise, på våre nettsider www.fyndreality.com