Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

Er du klar for å FLYTTE PÅ DEG?

REGIONEN ER KLAR TIL Å TA IMOT FLERE NÆRINGSDRIVENDE

Hamarregionen er en del av landets 5. største bo- og arbeidsregion som har over 200.000 innbyggere. Hamar er Innlandets største, mest urbane og raskest voksende by. Innen en radious på 15 min. fra sentrum finnes 60000 innbyggere og 33 000 arbeidsplasser innen mange ulike næringer. Her kan du ha et aktivt og godt liv – urbant nok, med naturen tett på og kort vei til alt.

Funn fra sammfunnsanalyse
I en nylig utført samfunnsanalyse utarbeidet for Innlandet av Cowi er Hamarregionens sterke vekstkraft trukket fram. Hamar er en urban by med mange kultur- og serveringssteder. Hamarregionen har hatt god befolkningsvekst som antas å vedvare.

Befolkningsfremskrivninger fra SSB viser at man kan vente god vekst i befolkningen i Hamarregionen med forventet vekst på 14% innen 2050. Vi har et rikt kulturliv og er kåret som landets tredje beste kulturby. Regionen har et allsidig botilbud med gode muligheter for et balansert liv. Med korte avstander til gode skoler, jobb, attraktive bysentre og muligheten for et aktivt liv har vi gode oppvekstvilkår. Samtidig ligger byen og regionen nære Oslo og resten av verden med bare en time til Oslo Lufthavn.

Tidslinjer for bil og tog til Hamarregionen.

ET OMFANGSRIKT NÆRINGSLIV
Hamarregionen har et variert og mangfoldig næringsliv med sterke miljøer innen mange bransjer hvorav flere har hovedkontor i Hamar. Sysselsettingsveksten har vært god og man har klart å ta en posisjon innen VR, spill og bioøkonomi for å nevne noe. I tillegg til mer tradisjonelle branser som landbrud, skogbruk og industri har vi sterke miljøer både innen finans, tjenesteyting, opplevelsesnæringer og offentlig sektor. Blant aktører som har sitt hovedkontor her er Eidsiva Energi, Norsk Tipping, Sparebank1 Østlandet, Innlandet Fylkeskommune, Bolig Partner, Utstillingsplassen Eiendom, Eidsivating, Eika m.fl.

Regionen er svært opptatt av et godt samarbeid mellom næringsaktører med det offentlige, akademia og flere sterke nettverk som blant annet Digital Innlandet i tillegg til etablerte klynger som NCE Heidner Biocluster, VRINN, HelseInn og Hamar Game Collective. Det er også et godt samarbeid med Osloregionen og med Mjøsregionen forørvrig.

Vi har gode næringsarealer lett tilgjengelig fra oppgradert vei og infrastruktur. Er du interessert i arealer i Hamar, Løten eller Stange? Se oversikten her.