Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

Får realisere MILLIARD-DRØMMEN

Allerede da Tore-Anstein Dobloug tok sin doktorgrad i økonomisk geografi, så han mulighetene for et Silicon Valley inspirert teknosenter i hjembyen Hamar. I 2025 kan snora klippes for Innlandet Science Park.

Allerede da Tore-Anstein Dobloug tok sin doktorgrad i økonomisk geografi, så han mulighetene for et Silicon Valley inspirert teknosenter i hjembyen Hamar. I 2025 kan snora klippes for Innlandet Science Park.

Innlandet Science Park skal reises på det Dobloug karakteriserer som den beste tomta mellom Trondheim og Oslo. På strandtomta mellom Mjøsa og Hamar Stasjonen 45 minutters togtur fra Gardermoen skal ryktebaserte Jantelovshedmarkinger få skinne, gå foran, og gjøre Hamar til Norges nye science-sentrum. Det skal ikke bare bli en kompetanseklynge, men et innovasjonsdrevet økosystem, et slags Norges svar på Silicon Valley.

– Regionen er dessverre kjent for en del negativitet, blant annet med landets laveste utdanningsnivå. Dette skal bidra til ny fart i Hedmark, sier trebarnsfar Dobloug, som selv har vokst opp på gård på Furnes like utenfor Hamar, der han fortsatt bor sammen med sin samboer.

Nytt vekstbarometer

Tore-Anstein Dobloug er direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark, som er en av landets største stiftelser med over 10 milliarder på bok. Med mektige Bane NOR Eiendom på laget, går de sammen for å bygge Innlandet Science Park i Hamar. Bygget skal bli et fyrtårn innen forskning, innovasjon og business.

– Jeg ser ikke helt hva som skal stoppe oss nå. Dette blir realisert, med 99 prosent sikkerhet, sier Dobloug, med stor grad av stolthet både på byens, regionens og egne vegne.

Ideen han selv har satt ut i livet, skal bli Mjøsbyens nye vekstmotor.

Sparebankstiftelsen Hedmark og Bane NOR Eiendom skal sammen finansiere og reise signalbygget, Innlandet Science Park langs strandkanten sentralt i byen med umiddelbar nærhet til jernbanestasjonen. Ambisjonen med prosjektet er høy.

– Når prosjektet er ferdigstilt, betyr det at folk skal kunne komme med fly fra Heathrow og lande inne i det nye forsknings- og innovasjonsbygget to timer etter at man forlot London. Beliggenheten er outstanding. Vi skal utvikle en nasjonalt ledende Science Park, med mål om en internasjonal posisjon på utvalgte felt, sier Tore-Anstein Dobloug.

I dag har de sendt ut invitasjoner til store nasjonale og internasjonale arkitektkontorer, som alle ønsker å delta i en arkitektkonkurranse som skal munne ut i byggets utforming.

– I tillegg skal bygget bli attraktivt, med restaurant og bar, egen scene for konserter og underholdning – og møteplasser med kulisser for både jobb og hygge. Drømmen er at man skal stå i bygget og ikke helt vite om man er kommet til København eller er på Hamar. Vi tenker stort, sier Dobloug.

Fem blads viftesystem

Ambisjonen er å skape Science Parken som et slags økosystem hvor høyere utdanning og forskning er navet i et integrert samarbeid med gründere, kunnskapsbedrifter, investorer og offentlige aktører. Kunnskapsrike mennesker fra flere fagfelt og næringer forenes, som igjen styrker fagmiljøer og skaper nye koblinger og ideer. Slik kan en Science Park styrke regionens attraktivitet og verdiskaping, sier Dobloug.

Ideen er tuftet på et slags fem-blads viftesystem, ifølge Dobloug, drevet av forskning og utdanning, entreprenørskap, kompetent kapital via proffe eiere, etablert næringsliv og offentlige aktører.

Sparebankstiftelsen Hedmark er største eier i SpareBank 1 Østlandet og viderefører sparebankens tradisjoner med gaver til samfunnet.

– Siden etableringen av stiftelsen i 2017 har vi gitt omkring 200 millioner kroner til forskning og utdanning. På sikt vil tilnærmet alle gaver til forskning og høyere utdanning gå til aktivitet i Science Park, sier Dobloug.

Hamar skal bli en av Norges største science-metropoler

Indrefileten av Hamar

– Plasseringen i Hamar er sentral, og skal være interessant for aktører som delvis eller helt har sin virksomhet i hovedstadsregionen. Målet er å utvikle Innlandet Science Park Hamar gjennom flere faser, på til sammen over 30.000 kvadratmeter, sier prosjektdirektør Per Atle Tufte i Bane NOR Eiendom.

BEFARING: Konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet (f.v.), prosjektsjef Odd Arne Lian i Bane NOR Eiendom, prosjektdirektør Per Atle Tufte i Bane NOR Eiendom og direktør Tore Anstein Dobloug i Sparebankstiftelsen Hedmark. FOTO: MICHAEL ORELD

Både Dobloug og Tufte er tydelige på at et suksesskriterium for Innlandet Science Park Hamar er at man er i stand til å skape og utvikle relasjoner og samarbeid som leder til innovasjon og kommersielle muligheter på tvers av fagdisipliner og bransjer.

– Etter lanseringen av ideen i 2019 har vi fått svært mange positive tilbakemeldinger. Flere bedrifter og miljøer er klare for å være lokalisert i det nye bygget.

De ser at samarbeid, deling av kunnskap og attraktive omgivelser for de ansatte er veien å gå for å styrke konkurranseevnen, sier Tore-Anstein Dobloug.

I intensjonsavtalen mellom Bane NOR Eiendom og Sparebankstiftelsen Hedmark står det at eierskapet splittes i to, med 50 prosent til hver, og at en detaljert reguleringsplan kan vedtas i 2022, med byggestart i 2023.

Ifølge Dobloug er planen at første byggetrinn på 15.000 kvadratmeter skal stå ferdig i 2025. Kostnadsrammen når alt er realisert er over en milliard kroner.

Innlandet Science Park skal også ha lokalisering i Elverum og Kongsvinger. Byggingen i Kongsvinger er ventet å komme i gang allerede til våren.

Tekst og foto: GEIR A. ARNEBERG