Kategorier
Aktuelt

Takk for i år og god jul

Året vi snart har tilbakelagt ble enda et «annerledesår». Vi har blitt vant til Teams og usikkerhet, men de fleste hadde vel håpet og trodd at vi kunne legge pandemien, med dens utfordringer, bak oss. Slik ble det imidlertid ikke.

Med denne julehilsenen vil vi benytte anledningen til å takke dere alle. Takk for at dere holder hjula i gang, for at dere holder motet oppe og evner å gjøre det beste ut av situasjonen. For mange har det vært, og er, svært krevende, selv om også mange bedrifter i Hamarregionen kan se tilbake på et svært godt år. Dette året, som i fjor, har vært preget av endringer og covidtiltak. Sammen har vi jobbet mye med rådgivning, nettverk, tiltak, hjelpepakker og innspill for å få så gode løsninger som mulig for et hardt arbeidende næringsliv. Vi vet at dette også blir en del av hverdagen i 2022.

Heldigvis har året vært mest preget av veldig mye bra. Det går godt i Hamarregionen om dagen. Mange valgte å besøke oss i sommer, og reiselivet rapporterte om rekordsommer. De flotte reiselivskampanjene slo godt an. Dette viser at vi er et interessant reisemål. Ikke bare vil komme hit på besøk, men flere har også valgt å flytte til regionen og oppdage de mange fortrinnene vi har. Ja som vi som bor her lett kan glemme. Alt fra gode mat- og kulturopplevelser, Mjøsas mange fortreffeligheter, samt ski- og turmuligheter rett utenfor døra i alle fire årstider. Her kan du velge, om du vil ha urbane kvaliteter eller bo mer landlig, alt i god nærhet til Gardermoen og Oslo.

Mye spennende har skjedd i både kommunene og i næringslivet. Store satsinger kommer opp og resulterer i driftige planer. Om det ikke ble batterifabrikk på første forsøk, vet vi nå at vi har områder og kvaliteter som tilfredsstiller. Vi får tilbakemelding på at det gode samarbeidet vi har i regionen blir lagt merke til. Noen av våre langsiktige satsinger bærer nå frukter, som for eksempel at vi er anerkjent som VR- og spillhovedstad. Jammen klarte vi ikke å få til et stort Nordisk VR Forum på 5. året som toppet det hele ved at Kulturministeren tildelte oss statusen som UNESCO-by innen kreative løsninger. Vi har fått flere spennende selskaper som kobler seg til PARK gründer- og næringshus også, og vi ser betydningen av koblingsboksen og møteplassen på tvers. Det var ekstra stas å møte en begeistret næringsministeren sammen med gode selskaper fra Hamarregionen i høst. Investorforum og gode møteplasser er viktigere enn noen gang.

Vi vil takke alle våre gode samarbeidspartnere som gjør at vi løfter oss. Samarbeid er vår prioritet.

Når nytt år nærmer seg, er det verdt å spørre seg: «Hva har vi lært og hvordan tror vi at vi må ruste oss for fremtiden?»

De digitale løsningen har kommet for å bli, og mange har måtte tenke nytt. Mange har tenkt at en må revidere planer og gjøre justeringer og nyutvikling innen driften, men kanskje ikke fått tiden og energien til å gjennomføre nødvendige tiltak. Vi ønsker å bistå med omstilling og kompetanseløftet også i 2022, og vi tar mer enn gjerne imot innspill fra dere. Hva er viktigst å jobbe med for deg og din bedrift? Vi er opptatt av handling, så sammen må vi prioritere det som er viktigst.

Nødvendigheten av å holde fokus på mer bærekraftige løsninger og gode forretningsmodeller blir viktig for alle. Bærekraft blir ikke et prosjekt som noen få jobber med, men et fokusområde som må gjennomsyre hele bedriften. Dette gir også muligheter for vår region. Vi bor midt i det grønne, men gode muligheter innen bioøkonomi og mer bærekraftige forretningsmodeller. Det kan vel også sies at vår væremåte også blir mer «moderne» inn i det grønne skiftet. Hel ved, «satsing», men ikke over «stokk og stein», bruke ressursene godt, ta vare på dyra og naturen, samt å være bra folk som vil hverandre og planeten godt.  

Med dette ønsker vi dere alle en god julefeiring og et nytt år med overvekt av det positive.

Hilsen oss i Hamarregionen reiseliv og utvikling