Kategorier
Aktuelt

Kompensasjons- og lønnstøtteordningen

Regjerningen har varslet om flere tiltak for å bidra til økonomisk trygghet. Den generelle kompensasjonsordningen er forlenget og det har blitt lansert en lønnsstøtteordning. Vi legger ut informasjon om nye lokale ordninger her når de blir kunngjort. Saken oppdateres så fort vi har mer info.

Regjerningen kunngjorde 14. desember flere tiltak for økonomisk trygghet. Les mer om det her.

Regjeringen kunngjorde 17. desember 2021 en skisse for en ordning der bedrifter kan søke om støtte til å betale lønn, for å unngå permitteringer. For at du som skal bedrift skal ha anledning til benytte seg av ordningen så kan du ikke ha ansatte som er permittert. De ansatte må være tilbake på jobb innen 21.12. Les mer om ordningen her.

Det er mange som er usikre på ordningen, se informasjon nedenfor som NHO har kommet med.