Kategorier
Aktuelt Gründer Hamar Løten næringsliv Stange

Søk om næringsstøtte. Hamar kommune.

Jobber du med å realisere en idé og er i etablerings- eller utviklingsfasen? Da har du mulighet til å søke om støtte fra næringsfondet i Hamar kommune.

Å stimulere til næringsutvikling er viktig for Hamar kommune. Du kan søke om støtte til investeringer i bedriften og bedriftsutvikling. Maks støtte er 50% av investeringen begrenset oppad til kr 50 000,-

Tiltaket det søkes støtte til skal bidra til næringsetablering, verdiskaping og sysselsetting. Søknadene prioriteres etter kommunens strategiske satsingsområder.

Søknadsskjemaene finner du her.

Søknaden sendes til post@hamarregionen.no

Søknadsfristen er 1. juni 2022

Ta kontakt
Har du spørsmål kan du ta kontakt med:

Svein Frydenlund, Næringssjef, Hamar kommune, Tlf.: 90106112

Berte Sollerud Helgestad, Forretningsutvikler, Hamarregionen reiseliv og utvikling, Tlf: 99512512