Kategorier
Aktivt liv Hamarregionen24 Løten Turist

Skaper fremtidens fjellandsby

Budor – fra utmark og skogbruk til Mekka for aktive og hyttefolk

Budor tar form. Etter flere år med utbygging av hytteområdet, satsing på løypenett og utvidet aktivitetspark begynner man å ane potensialet i dette snørike og naturskjønne området i Innlandet.

Tekst: GEIR A. ARNEBERG

Løiten Almenning AS er grunneier og står for all investering i hele Budor-området. Endre Jørgensen har vært daglig leder for Løiten Almenning AS de siste fire årene. Han både bor og har vokst opp i Løten. 

Endre Jørgensen presiserer at satsingen på Budor handler mye om strategisk beliggenhet – bare 90 minutters kjøring fra hovedstaden og kort vei til Hamar.

– Avstanden til det sentrale Østlandet og sikre muligheter for snørike vintre har gjort området attraktivt. Det betyr imidlertid ikke at vi uhemmet skal fortsette å sette opp nye hytter. Vi ønsker at området skal fremstå attraktivt med mange fasiliteter, og fange både regionalt og lokalt – uten at det fremstår for trangt og folksomt. For oss er det like viktig å utvikle bruken gjennom hele året, som å bygge flere hytter. Både skibakken og det utvidete løypenettet på 300 kilometer, samt flere sommeraktiviteter bidrar positivt, sier han.

Foto: Emilie Vestlie Andersen

1.100 hytter på Budor

Løiten Almenning er en stor skog- og utmarkseiendom med lang historie. Skogbruk har vært hovedvirksomheten opp gjennom tidene, men fra midten av forrige århundre begynte bortfeste av hyttetomter å få et visst omfang. Fra 1990 startet en mer omfattende utbygging av hytteområder i Budors nærområde, godt støttet opp av etableringen av skitrekket samme år.

– Utbyggingen har skjedd jamt og kontrollert etter den tid, og i dag er det cirka 1.100 hytter i Budor-området, fortellere Jørgensen.

I flere tiår var det først og fremst beboere i Løten og omkringliggende kommuner som etablerte seg med hytte på Budor. De siste tjue årene har det blitt stadig flere fra Akershus, Oslo og Østfold som har fått øynene opp for dette fine området.

– I en undersøkelse vi gjorde for to år siden, kom det fram at hytteeierne fremhevet en destinasjon med store sjanser for snørike vintre og kort reiseavstand som viktigste grunn til å etablere seg her. Rettere sagt store sjanser for snørike vintre og kort reiseavstand kombinert med flotte muligheter for langrenn. Løypenettet har vært, og er, Budors signatur på vinterstid, sier Jørgensen.

Løiten Almenning har kommet for å bli

Løiten Almenning er ikke en eiendoms­investor som kan forlate området når det er ferdig utbygd. – Vi vil alltid være der, og skal leve med resultatene «inn i evigheten», lover Endre Jørgensen.

Miljøhensyn er ikke bare en Budor-identitet, men viktig i seg sjøl. Helt fra utarbeidelse av planene som ligger til grunn for dagens byggeaktiviteter har hensynet til kritiske miljøfaktorer blitt vektlagt. Byggeområdene er plassert slik at myrområder i minst mulig grad blir berørt. Veibredder i hyttefeltene er redusert i forhold til tidligere utbygginger, og veier og tomter skal gi minst mulig skjæring og fylling. Laserskanning av byggeområdene er et viktig hjelpemiddel i så måte. Løiten Almenning starter denne våren – gjennom datterselskapet Budor AS – bygging av hytter der miljøhensyn har vært en premiss i planleggingen med miljøvennlig materialvalg og energiøkonomiske løsninger. Hyttemodellen som er utviklet i samarbeid med arkitektene Einar Jarmund & Co og Alfarustad Bygg AS har fått navnet Fura, etter elva som starter i Budor-området og finner sin vei mot Mjøsa.

– I sum gjøres mange tiltak, og det skal kontinuerlig forbedres. All aktivitet har en miljømessig konsekvens, og selv om ikke alle utfordringer knyttet til utbygging av hytteområder løses på en gang, er det viktig å gjøre konkrete forbedringer helt fra starten, sier Endre Jørgensen.

Utviklingen fortsetter

Sommeren 2021 startet Budor arbeidet med tilrettelegging for flere tomter. Offentlig infrastruktur som vann kloakk og strøm var da på plass i tilstrekkelig grad, og utviklingen av tomteområder pågikk utover hele fjoråret. I første omgang, trinn 1, klargjøres med 192 hyttetomter, og med en maksimal utnyttelse innenfor den godkjente planen kan de bli tre ganger så mange.

– Hvor mange, og innenfor hvilket tidsperspektiv ser vi an. Flere faktorer bestemmer dette. Omtenksomhet og marked er to viktige faktorer, forteller Endre Jørgensen. 

Utbygging av Budor dreier seg om mye mer enn klargjøring av tomter og bygging av hytter.

Foto: Hilde Fischer

– Det er viktig at Budor ikke mister sin identitet som et godt sted å være – både vinter og sommer. Løiten Almenning har fokusert mye på utviklingen av Budor som helårsdestinasjon. Tilrettelegging av stier og turmål til bruk både sommer og vinter er viktige tiltak i så måte. Ikke minst gjelder det også tilrettelegging for sykkelaktiviteter, sier Jørgensen.

Foto: Hilde Fischer

Fremtidens Budor

For at Budor skal være et godt sted å være for hyttefolket, innebærer det også tilrettelegging av servicefunksjoner. Budor Gjestegård har hatt en sentral rolle som raste- og møteplass i lang tid. Nå satses det med nye drivere, og erstatning av et aldrende bygg er på planstadiet. I samme planprosess arbeides det med etablering av flere servicefunksjoner i samme område.

– I sentrum av Budor – eller Budor torg om du vil – skal du forhåpentligvis i framtida kunne skaffe deg både dagligvarer, sportsutstyr eller få reparert sykkelen. Samt selvsagt også kunne leie deg en leilighet for en natt eller flere. Når mye skal skje raskt, er omtenksomhet viktig, påpeker Jørgensen.

Foto: Visit Budor

– Utvikling i seg sjøl er ikke vanskelig, sier Jørgensen, og fortsetter; Utfordringen er å gjøre det økonomisk bærekraftig samtidig som Budors identitet og miljømessige hensyn ivaretas. Vi arbeider mye med å unngå å bli en kopi av noe annet, ikke for at andre steder er dårlig, men for at Budor skal være og forbli verdens beste Budor, ha sin egen identitet.

Endre Jørgensen har vært daglig leder for Løiten Almenning AS de siste fire årene. Han både bor og har vokst opp i Løten.

Lokale partnere spiller på samme lag

Utvikling av aktivitetstilbud og servicefunksjoner må også skje planmessig, og knyttes derfor opp mot utforming av fellesarealer og bygningsutforming.

– Med de store endringene som nå skjer er det viktig å vite hvor vi vil, og hvor vi skal starte. Vi er i avslutningen av et stedsutviklingsprosjekt i samarbeid med Natural State som skal legge føringer for videre utvikling på kort og lang sikt, forteller Endre Jørgensen. 

Til beste for utviklingen på Budor er Løiten Almenning avhengig av gode samarbeidspartnere. Ifølge Jørgensen er hyttefirmaer som Saltdalshytta, Boligpartner og FH-gruppen i full sving med salg og oppføring av hytter.

  • Eventlaget Budor er en ny samarbeidsparter som både utvider og profesjonaliserer tilbudene. De er også involvert i det nye driftsselskapet på Gjestegården.
  • Budor Hytteutleie AS er en viktig samarbeidspartner som dekker behov både for de som vil leie ut og de som vil leie.

– Dette er en del av markedet som er viktig å utvikle videre. Løiten Almenning verken kan eller skal drive alt sjøl. Vår filosofi er å være gode tilretteleggere for at andre skal kunne drive lønnsom virksomhet på Budor. Slik kan vi konsentrere oss om våre kjerneoppgaver samtidig som det blir en helhet i utviklingen. Tydelige felles rammer for drift og utvikling er viktig når flere driver sin virksomhet på samme sted. Bare slik kan vi utvikle Budor til et godt sted å være for enda flere, sier Endre Jørgensen.

Vil utvikle Nordic VR Forum ytterligere
For sjette gang ble Nordic VR Forum arrangert i Hamar kulturhus i …
Jobben i militæret – et funn for Fynd Reality
Fynd Reality AS utvikler systemer for opplæring, trening og samhandling basert på …
Korter ned Oslo-turen til under timen
Når Bane NORs nye jernbanetrase Kleverud–Sørli-Åkersvika er ferdig bygget i 2027, vil …
Skal bygge fremtidens mediehus
En bydel/kvadratur som blant annet skal huse 13.000 kvadratmeter med media og …