Kategorier
Aktuelt Innflytter Stange

STANGE med størst økning i boligpriser i første kvartal

Hamar Arbeiderblad skriver 5. mai 2022: Statistikken fra Eiendom Norge viser at Stange var den kommunen i hele Norge som hadde størst økning i boligprisene i årets første kvartal.

Hamar Arbeiderblad skriver 5. mai 2022: Statistikken fra Eiendom Norge viser at Stange var den kommunen i hele Norge som hadde størst økning i boligprisene i årets første kvartal.

– Hamar hadde tidenes høyeste boligprisprisvekst i første kvartal i år, mens det var en tangering av tidenes høyeste i Stange. 

– Stange hadde i tillegg aller høyest prisvekst i hele Norge i første kvartal.

Det sier Vera Adolfsen (40), salgsleder for EiendomsMegler 1 Hamar til HA.

Hvorfor topper Stange denne nasjonale oversikten for første kvartal?

– Den viktigste årsaken er den geografiske nærheten på veien fra Hamar til Oslo. Norges sterkeste vekstområde går langs E6 fra Lørenskog og Lillestrøm til Eidsvoll. Både Stange og Hamar blir i økende grad innlemmet i dette vekstområdet. I tillegg er det blitt så dyrt i både Oslo-regionen og Hamar at flere søker seg ut i randsonene for å få råd til en høyere boligstandard, sier Adolfsen til HA.

Hva er det, rent konkret, som gjør Hamar-regionen så attraktiv?

– Det korte svaret på hvorfor boligprisene i Hamar-regionen har steget mye de siste 12 månedene er at regionens attraktivitet overgår nivået på boligprisene. Hvis for eksempel en familie i Oslo, hvor far er fra Hamar og mor er fra Drammen, vil flytte til en av de to byene, så vil prisnivået påvirke hvor de velger å flytte. Det er fortsatt vesentlig dyrere i Drammen enn i Hamar, og det vil isolert sett tale for at familien vil foretrekke å flytte til Hamar. En annen grunn er at pendlerbyer til Oslo-regionen øker spesielt mye, og det gjelder da spesielt Vestfold og Hamar-regionen. Det skyldes at det er blitt så dyrt i Oslo-regionen at mange flytter lenger ut for å få råd til ønsket boligstandard. I tillegg er det blitt mer akseptert å jobbe fra hjemmekontor flere dager i uka, og det gjør det lettere å bo lenger unna jobben, sier eiendomsmegleren til HA.

Les hele saken hos HA.
Journalist: FRANK BRANDSÅS