Kategorier
Aktuelt infrastruktur Næringsarealer Stange

Positive signaler om Sørli

Det kom positive signaler da mulighetsstudiet for utvikling på Sørli ble presentert på Stortinget torsdag.

Sørli rett sør for Stange er Norges nest største tømmerterminal. I dag fraktes det tømmer, flis og pukk. Men eierne av området Romedal Almenning, Stange Almenning og KB har i lengre tid arbeidet sammen med Stange kommune for å gjøre området til et bærekraftig industrieventyr.  Målet er  å utvikle området til en flerbruksterminal der det skal skje industrietableringer innen bioøkonomi og at mer gods flyttes fra veg til bane.

Mer info i nettsaken til Stange kommune.