Kategorier
Aktuelt Gründer Hamar Hamarregionen Næringsforum Løten næringsliv Stange

Søk om næringsstøtte. Hamar, Løten og Stange kommune.

Jobber du med å realisere en idé og er i etablerings- eller utviklingsfasen? Da har du mulighet til å søke om støtte fra næringsfondet i kommunene.

Å stimulere til næringsutvikling er viktig for kommunene. Du kan søke om støtte til investeringer i bedriften og bedriftsutvikling/knoppskyting. Maks støtte er 50% av investeringen begrenset oppad til kr 50 000,-.

Tiltaket det søkes støtte til skal bidra til næringsetablering, verdiskaping og sysselsetting. Søknadene prioriteres etter kommunens strategiske satsingsområder.

Stange kommune har egne retningslinjer og beløpsgrenser med løpende søknadsfrist. Mer info finner du her.

Her finner du søknadsskjemaene for Hamar og Løten:

Hamar Word.

Hamar PDF.

Løten Word.

Løten PDF.

Søknaden sendes til postmottak i aktuell kommune

Hamar kommune –  postmottak@hamar.kommune.no

Løten kommune – post@loten.kommune.no

Søknadsfristen er 1. mai 2024.

Ta kontakt
Har du spørsmål kan du ta kontakt med:

Svein Frydenlund, Næringssjef, Hamar kommune. Tlf.: 90106112.

Erik Habberstad, Næringssjef, Stange kommune. Tlf.: 41518697.

Berte Sollerud Helgestad, Næringskontakt, Løten kommune/Forretningsutvikler, Hamarregionen utvikling. Tlf.: 99512512.