Kategorier
Aktuelt Gründer Hamar Innflytter Jobb Løten næringsliv Prosjekter Stange VR

Styresertifiseringsprogram høsten 2024

Høsten 2024 tilbyr Hamarregionen Utvikling i samarbeid med Aider kurs i styrekompetanse.

Aider styresertifiseringsprogram er et grundig og omfattende program for å gi deltakerne en god forståelse av styrerollen og hvordan den kan utføres effektivt. Programmet tilbys modulbasert med 4 moduler à 2,5 – 3 timer gjennom et halvt år. Deltar du på alle modulene, får du sertifiseringsbevis.

Early-bird-tilbud

Totalpris for alle 4 moduler: kr. 9.500 *)

*)Spesialpriser for nærings-/offentlige aktører i Hamarregionen utvikling sine eierkommuner (Hamar, Løten og Stange)

Ved påmelding innen 11. august er totalprisen kr. 9.000 for hele programmet. I tillegg får du boken Styrearbeid på 1-2-3 av Vidar Andersen (kursholder som vil bidra under programmet).

Pris for øvrige er kr 12 900,-.

Hva du lærer

Dette programmet gir deg muligheten til å styrke ferdigheter og kompetanse innen styrearbeid, samt for profesjonelle som søker å bli sertifiserte styremedlemmer. Programmet er også egnet for nåværende styremedlemmer som ønsker å fornye eller oppdatere sin sertifisering.

Fordeler med programmet

 • Du blir sertifisert som kompetent styremedlem.
 • Praktisk kunnskap og ferdigheter som kan umiddelbart anvendes i styrerommet.
 • Muligheten til å nettverke med andre erfarne styremedlemmer og eksperter.
 • Forståelse av beste praksis for etisk og effektivt styrearbeid.
 • Økt mulighet for styreverv og karriereutvikling.

Målgruppe

 • Nye og potensielle styremedlemmer.
 • Nåværende styremedlemmer som ønsker å forbedre sine ferdigheter.
 • Ledere og ledere som vurderer fremtidige styreroller.
 • Enhver profesjonell som ønsker å forstå styrearbeidets kompleksitet og ansvar.
 • Ansattvalgte styremedlemmer
 • Alle selskapsformer

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper kreves til dette programmet. 

Innhold og priser

Modul 1: 12. september, varighet 3 timer, pris kr 2 500,-. Tema: Styrets ansvar, oppgaver og plikter. Roller og samspill.

Modul 2: 30. oktober, varighet 3 timer, pris kr 2 500,-. Tema: Praktisk styrearbeid – hvordan lykkes i å skape effektive og gode styremøter. Styrets sammensetning, evaluering og godtgjørelser. Generalforsamlingen – eiernes fora. God styrekultur og dialog i styret.

Modul 3: 30. januar 2025, varighet 3 timer, pris kr 2 500,-. Tema: Styre og økonomi.

Modul 4: 6. mars 2025, varighet 2,5 time, pris kr 2 000,-. Tema: Strategiarbeidet – god virksomhetsstyring. Styrets arbeid med tidsaktuelle temaer: Bærekraft, mangfold og inkludering, AI og digital sikkerhet, GDPR og innovasjon. Styresertifiseringstest.

Totalpris for alle 4 moduler: kr. 9.500 *)

*)Spesialpriser for nærings-/offentlige aktører i Hamarregionen utvikling sine eierkommuner (Hamar, Løten og Stange)

Modulene har en tidsramme fra kl. 11.30 – 16:

 • Kl. 11.30 – 12.00 Oppmøte, lunsj og mingling
 • Kl. 12.00 – 15.00 Faglig del
 • Kl. 15.00 -16.00 Erfaringsutveksling og mingling

Alle samlingene gjennomføres hos Hamarregionen Utvikling i PARK gründer- og næringshus.

Kursholdere

Hovedansvarlig for kurset vil være:

Nina Stokke Tronsrud, Seniormanager Aider og kursansvarlig

 • Erfaren leder
 • Siviløkonom med bred bakgrunn fra økonomi- og styrearbeid, HR og strategi
 • Samfunnsengasjert og hjerte for frivillighetsarbeid

Nina har solid erfaring fra både privat og offentlig sektor, noe som har gitt henne god innsikt i de utfordringene som virksomheter står overfor. Hun brenner for, og har investert mye av sin tid og energi, på samfunnsoppgaver og frivillighetsarbeid. Dette gjør Nina til en allsidig kursholder som kan relatere til en bred gruppe deltakere og fagfelt. Nina har en praktisk tilnærming og er opptatt av å formidle på en enkel og forståelig måte. 

Bidragsyter på enkelte temaer:

Vidar Andersen, Partner og statsautorisert regnskapsfører i Aider

 • Diplomøkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt med spesialisering innenfor økonomi, regnskap og skatt, samt revisorstudium.
 • Praksis og arbeidserfaring som økonomisjef i Fredrikstad Kommune teknisk drift, Økonomisjef Horn Yrkesklær AS, samt Adm.dir i Blåkläder AS.
 • Bred erfaring fra styreverv i SMB bedrifter.
 • Eier av Styreguiden AS og forfatter av flere styrebøker, bl.a Styreguiden, Styrearbeid på 1-2-3, Likviditet på 1-2-3 og De viktigste styrespørsmålene
 • Aktiv foredrags- og kursholder innenfor styre- og økonomiområdet.

Infomøte vedr. styresertifiseringsprogram finner sted i PARK gründer- og næringshus 22. august kl 08.30-09.30.