Få hjelp til å søke om tilskudd

Hedmark fylkeskommune inviterer kulturinstitusjoner, kunstnere og frivillige organisasjoner til «den store tilskuddsdagen».
Fylkeskommunen ønsker å hjelpe til slik at kunst, kultur og frivilligheten i fylket får mer penger.
Vi inviterer til to samlinger, begge onsdag 19. september.
Den første er klokka 10.00 – 15.00, mens den andre er klokka 18.00 – 21.00.
Begge samlingene er gratis og du velger enten dagtid eller kveldstid.
For mer info og påmelding se her
Påmeldingsfristen er 12. september.