Kategorier
Hamarregionen24

LOKAL FORNYBAR ENERGI TIL OTTESTAD

Lokale entreprenører, effektiv infrastruktur og en flytende gravemaskin beskriver Eidsiva Bioenergi sitt prosjekt i Åkersvika. Prosjektet står i stil med Eidsivas visjon drivkraft for nye muligheter, gjennom både å være innovativt og bærekraftig.

Fra Vikingskipet i Hamar til Åkersvika og videre inn i Ottestad, etableres en 2200 meter lang ny fjernvarmeledning. Det foreligger store planer for ledningen som skal sørge for at restavfallet som samles inn fra nærområdet også kommer til nytte i Ottestad.

Hovedledningen til Ottestad vil ha kapasitet til å levere i overkant av 10 GWh fjernvarme i året. Direktør i Eidsiva Bioenergi, Ola Børke anslår at prosjektet ved ferdigstillelse vil kunne forsyne rundt 1.000 moderne eneboliger, eller 2-3.000 leiligheter. – Vi har tatt i, men ikke slik at det er vesentlig overdimensjonert. Det gjelder å planlegge for fremtiden, den dagen dette selges ut, er det relativt dyrt å legge nytt, forteller Børke.

ENERGI FRA TREHØRNINGEN
Varmeenergien som fraktes gjennom røret i Åkersvika består av to separate rør, ett for vann på vei til kunden og ett for returvannet. Fremme hos kunden skal fjernvarmen brukes til oppvarmning av gulv eller radiatorer, og til å varme opp tappevann.

Fjernvarmen i Ottestad vil komme fra Trehørningen energisentral, hvor det årlig forbrennes rundt 80.000 tonn restavfall fra regionen. Avfallsforbrenning gjøres ikke med mål å produsere energi, men er en del av lovpålagt sluttbehandling av restavfall fra husholdninger og næringer.

Fjernvarmen til Ottestad vil ha kapasitet til å levere i overkant av 10Gwh fjernvarme i året.

Direktør for bioenergi, Ola Børke

Prosessen knyttet til avfallsforbrenning skaper overskuddsvarme. Denne varmen benyttes til industridamp, strømproduksjon og fjernvarme. Én kilo restavfall blir til 3 kWh varme. Halvparten av energien som tas ut av spillvarmen på anlegget varmer opp vann i fjernvarmenettet på Hamar, som i dag er Norges 4. største, med årlig leveranse på 100 GWh. Fjernvarmenettet dekker nå områder i Ringsaker, Hamar og Stange. Prosjektet skal knytte Ottestad-området, Åkershaganområdet og det nye næringsområdet ved Kåterud til fjernvarmenettet i Hamar, med den rundt 2,2 kilometer lange ledningen.

SUKSESSPROSJEKTET ÅKERSVIKA
I lys av det faktum at fjernvarme er en forutsigbar og miljøvennlig energikilde, vil fremtidige fjernvarmekunder i Ottestad komme til å utnytte fornybar energi som ellers ville gått tapt. I et langsiktig løp er dette en god investering i samfunnet, både for Eidsiva sine kunder, og også sett fra et miljøperspektiv. Alt i alt representerer prosjektet Eidsivas mål om å være en samfunnsbygger, og dytter oss også i ønsket retning for å realisere Eidsiva som et bærekraftig infrastrukturkonsern.