Kategorier
Aktuelt Hamar Hamarregionen24 Løten Næringsarealer

Investerer nærmere 15 milliarder på Heggvin

Green Mountain – norsk selskap med israelske eiere siden 2021 – har kjøpt 300 mål på Heggvin Industripark i Hamar og Løten, og er tildelt 150 megawatt med strømkapasitet. Nå bygges Norges største datasenteranlegg til nærmere 15 milliarder kroner for Tik Tok for å dekke deres økende datalagringsbehov i Europa.

Green Mountain eier og drifter i dag flere datasentre i Norge, deriblant i Stavanger, på Rjukan i Enebakk og også nylig i London. Det norske selskapet ble i 2021 overtatt av israelske eiere via et oppkjøp fra Azrieli, det største eiendomsselskapet i Israel – og landets fjerde største børsregistrerte selskap.

Green Mountain har i lang tid lett etter nye og egnede områder for bygging av flere datasentre.

Med nei fra Stavanger, og lite med plass på Rjukan og Oslo, har valget altså falt på Heggvin.

–Våre sentre kan aldri ha nedetid og det stiller krav til både energisikkerhet og fysisk sikring. Det er mange lokasjoner som ikke oppfyller våre krav, men det gjør derimot Heggvin.

Etter aksepten fra politikerne i Hamar, Løten og Elverum skal det bygges et senter for lagring og prosessering av enorme mengder data på Heggvin.

– Området er svært godt egnet, blant annet fordi det gir sikker strømforsyning i tillegg til et rikelig kraftoverskudd, sier nylig påtroppet administrerende direktør i Green Mountain, Svein Atle Hagaseth (51).

Han påpeker også nytten av å ligge i nærheten av en flyplass (Gardermoen) og en storby (Hamar).

– I Hamar er det allerede et teknisk fagmiljø vi kan dra nytte av, sier han.

Fra venstre: Tor Kristian Gyland og Svein Atle Hagaseth.

Fikk et samlet ja

Green Mountains planer på Heggvin ble presentert av formannskapene i de involverte kommunene i oktober i fjor. I november ga de sitt endelige ja.

«Rogaland går glipp av milliardinvesteringer. I andre regioner kommer vi mer til dekket bord», uttalte tidligere administrerende direktør, Tor Kristian Gyland, til Stavanger Aftenblad, etter at en lignende forespørsel ble nedstemt i Oljebyen i fjor høst.

Hagaseth får ikke fullrost Hamar, Løten og Elverum kommuner godt nok for deres velvilje for gigantprosjektet på Heggvin.

For der skal nemlig Green Mountain bruke store penger – nærmere bestemt opptil 15 milliarder kroner – på å klargjøre et nytt datasenter – noe som vil skape minst 350 nye arbeidsplasser.

–Vi har all grunn til å fullrose de tre kommunene i denne prosessen. De gjør det enkelt for oss å etablere oss. Disse tre kommunene har virkelig forstått hva næringsutvikling handler om, og har også på et tidlig stadium sikret planene overfor grunneierne. Ergo kan vi nå bygge i henhold til byggeplanen, sier Hagaseth, og legger til at gigantprosjektet ikke vil påføre kommunene noen kostnader – men dekkes inn av kjøperne i sin helhet.

Etablert i 2009

Green Mountain ble etablert i 2009 på Rennesøy utenfor Stavanger. Selskapet ble da startet opp av Smedvik ASA – med Knut Molaug i sjefsstolen. Smedviks historie strekker seg tilbake til 1915. De er godt kjent innenfor shipping, og var store på eiendom fra da oljeeventyret startet. På 70-tallet ble de best kjent gjennom selskapet som startet opp den første norske oljeriggen. Virksomheten utviklet seg gjennom flere tiår, før de i 2006 solgte riggdelen til John Fredriksen. Dette førte igjen til en solid bankbok, og satsing på fond innen fornybar energi.

Det var også slik de begynte å sikte seg inn på datasenterbransjen. Da det tidligere NATO-anlegget på 22.000 kvadrat inne i et fjell i Stavanger ble ledig, inngikk de i 2009 en 70 år lang leiekontrakt med kommunen. Det var dette som ble det første datasenterprosjektet til Green Mountain.

I 2017 forsvant Molaug til oppdrettsbransjen, og Gyland overtok lederrollen, i februar 2023 ga han stafettpinnen videre til Svein Atle Hagaseth som har sittet i ledergruppen i flere år.

I 2018 vedtok de norske myndighetene en datasenterstrategi som ga Green Mountain vind i seilene. Blant annet ved å tilrettelegge for bedre fiberlinjer ut av landet, slik at Norge også ble en aktuell lokasjon for store internasjonale kunder.

– I 2020 innså Smedvig at hele konseptet ble for kapitalkrevende og for stort å håndtere på egne bein, og la derfor selskapet ut for salg. I 2021 var de i israelske hender, forteller Hagaseth.

Bærekraft og konkurransefortrinn

Gjennom Green Mountain bygger og drifter de i dag datasentre i Norge – og er en av de største aktørene i bransjen i Norden. Målet er å bygge et slags utstillingsvindu for det grønne skiftet.

– Under byggeprosessen forsøker vi å velge de aller smarteste og mest bærekraftige løsningene, både med tanke på energieffektivitet, naturinngrep og CO2-utslipp. Det være seg gjenbruk av restvarme til andre prosjekter, smart lyssetting, autonome biler på området eller kontorer i miljøvennlig trevirke. Det er mange muligheter på tegnebrettet. – Anlegget vil være et eksempel til etterfølgelse hva gjelder å legge til rette for gjenbruk av energi og ivareta nødvendige miljøhensyn. På sikt vil dette gi et konkurransefortrinn og øker mulighetene for å treffe et større kundesegment, sier Hagaseth.

Blant selskapets største kunder finner vi blant annet  Volkswagen Group, MasterCard og DNB, samt en rekke kunder som ikke vil bli kunngjort offentlig av sikkerhetshensyn.

Også ved en etablering på Heggvin vil man frem til lanseringsdatoen måtte akseptere at man ikke vet hvem kunden til Green Mountain er og som har sitt datasenter her, hvis kunden selv ikke ønsker å gjøre det kjent.

– Innlandet er en ideell lokasjon for våre datasenter. Her er det nok strøm, gode ferdigregulerte arealer og kompetent arbeidskraft. Vi ser frem til etableringen og ser for oss videre vekst i regionen. sier administrerende direktør i Green Mountain, Svein Atle Hagaseth.

Konseptskisse kontorbygning Heggvin.
Konseptskisse kontorbygning Heggvin.

Betydelige investeringer

Selv om dette er et kostbart prosjekt  er det viktig å vite at også Tik Tok investerer store beløp i dette. Kundenes IT-utstyr alene vil utgjøre mange ganger mer i verdi enn det selve byggeprosessen koster. Detter er dyrt og komplekst utstyr som kontinuerlig skal oppgraderes og skiftes ut, sier Hagaseth, og påpeker at dette anlegget nå bygges med et perspektiv på mange tiår.

Økt aktivitet på Heggvin vil bety økt trafikk og med det økte klimagassutslipp, men det vil ikke være utslipp fra selve produksjonen som fra annen mer tradisjonell industri.

Salget av tomten til Green Mountain oppfattes i dag av politikerne som første skritt for å realisere ambisjonene for Heggvin næringsområde.

– Dette blir den største investeringen i Innlandet gjennom tidene, sier en opprømt Hamar-ordfører Einar Busterud.

Tekst: GEIR A. ARNEBERG
Bilder: Green Mountain


Les flere artikler fra Hamarregionen 24:

Vil utvikle Nordic VR Forum ytterligere
For sjette gang ble Nordic VR Forum arrangert i Hamar kulturhus i …
Jobben i militæret – et funn for Fynd Reality
Fynd Reality AS utvikler systemer for opplæring, trening og samhandling basert på …
Korter ned Oslo-turen til under timen
Når Bane NORs nye jernbanetrase Kleverud–Sørli-Åkersvika er ferdig bygget i 2027, vil …
Skal bygge fremtidens mediehus
En bydel/kvadratur som blant annet skal huse 13.000 kvadratmeter med media og …