Kategorier
Aktuelt Innflytter

Hamarregionen fosser frem

I 2017 økte folketallet med tett oppunder 1000 i Hamarregionen i fjor. Størst prosentvis vekst hadde Stange.
Samlet sett var befolkningsveksten i Hamarregionen i 2017 på 1,03 prosent, og er dermed godt over landssnittet på 0,71 %.
Slik utviklet befolkningstallene seg i Hamarregionen i 2017:

  • Hamar: +332 personer (+1,1 %), fra 30 598 til 30 930 personer
  • Løten: -18 personer (-0,2 %), fra 7633 til 7615 personer
  • Ringsaker: +309 personer (+0,9 %), fra 33 842 til 34 151 personer
  • Stange: +329 personer (+1,6 %), fra 20 317 til 20 646 personer

Hedmark hadde til sammenligning en prosentvis vekst i innbyggertallet på 0,4 i 2017 og teller nå 196 966 innbyggere.
Totalt ble vi  37 300 nye innbyggere i Norge i 2017. Folketallet i Norge var dermed på 5 295 619 personer 1. januar 2018. Dette er den svakeste veksten nasjonalt siden 2005.
Kilder: SSB, H-A.no
(Toppfoto: Ingse Kjernmoen / Hamar kommune)
Les også: