Kategorier
Aktuelt

Støtter videreutvikling av VRINN

Innlandet fylkeskommune bevilger VRINN Immersive Learning Cluster et tilskudd på inntil 1 350 000 kr for å utvikle økosystemet innen VR og AR videre.
Fylkeskommunen mener tiltaket er forenlig med gjeldende planer, strategier og prioriteringer for Innlandet.
Næringsklyngen VRINN har på litt over tre år vokst til over 30 medlemmer og mer enn 15 partnerklynger. Hovedfokus for klyngens arbeid er utvikling av fremtidens læringsløsninger, med bruk av VR/AR og spillteknologi.
Se medlemmene i VRINN
Klyngen er en del av en større satsning på VR/AR og «spillifisering» i regionen, hvor ulike aktører samarbeider på tvers for å skape innovasjon, verdier og arbeidsplasser – både offentlig, privat sektor og akademia er med.
Flere av medlemmene i klyngen holder til i PARK gründer- og næringshus eller er tilknyttet PARK gjennom partnerskap.
Blant klyngens aktiviteter er arrangementet Nordic VR Forum, som fire år på rad er blitt arrangert i Hamar kulturhus. I 2020 var arrangementet primært digitalt og tiltrakk seg over 750 deltagere fra 22 land. Nytt av året var en egen «VR i helse»-dag, i samarbeid med Sykehuset Innlandet og HelseINN.
Innlandet fylkeskommune har støttet utviklingen av VRINN siden oppstarten i 2017.
Se saksdetaljer hos fylkeskommunen.

Les også